BRIEFWISSELING

STIJN STREUVELS - EUGENE DE BOCK

(1919-1924)

Deze website is een bondige voorstelling van de eindverhandeling "Briefwisseling Stijn Streuvels Eugène de Bock I (1919-1924)" die ik in mei 2000 voorlegde aan de Faculteit Letteren (Germaanse Talen) van de KULeuven.

Ze behandelde -in het kader van een ruimer project- de briefwisseling tussen Stijn Streuvels en Eugène de Bock, één van zijn uitgevers en stichter van de nog steeds bestaande Uitgeverij De Sikkel .

Alles werd in goede banen geleid onder het Alziend Oog van mijn promotor, Prof. Dr. Marcel De Smedt - hoofdbibliothecaris van de faculteitsbibliotheek Letteren en lector van het nieuwe vak F015 editiewetenschap (een primeur in Vlaanderen!).

INHOUDSTAFEL

  1. BEKNOPTE BIOGRAFIE VAN STIJN STREUVELS
  2. BEKNOPTE BIOGRAFIE VAN EUGENE DE BOCK EN GESCHIEDENIS VAN UITGEVERIJ DE SIKKEL
  3. INHOUD EN BELANG VAN DE BRIEFWISSELING
  4. VERANTWOORDING VAN DE UITGAVE EN TEKSTCONSTITUTIE
  5. BRIEVEN
  6. PERSONENREGISTER
  7. BIBLIOGRAFIE
  8. BIJLAGE

Omdat deze website beperkt is tot een drietal pagina's, is het onmogelijk om de ganse eindverhandeling van A tot Z multimediaal en websgewijs te behandelen. Binnenkort verschijnt een heuse 'hypereditie' rond Streuvels en zijn uitgevers. Bovendien mag ik de eigenlijke briefwisseling (hoofdstuk V.: BRIEVEN) om auteursrechtelijke redenen niet via een (meer dan openbaar) medium als het internet verspreiden. Voorlopig hou ik het bij de twee inleidende hoofdstukken, ter kennismaking met twee mijlpalen (waarvan één mindere god) uit de Vlaamse literatuur.

Wie wil weten waar ik de mosterd ondermeer vandaan haalde, kan ik een (virtueel) bezoek aan het Antwerpse Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurwezen (AMVC) van harte aanbevelen.

Commentaar? Suggesties? Benieuwd naar de eigenlijke brieven? zend een mailtje!

Willem Van den Daele - 2001