Wat is een wildbeheereenheid


Artikel 1 van het Besluit van de Vlaamse regering, dd. 1 december 1998, bevat het juridisch begrip. Een wildbeheereenheid is een samenwerkingsverband van jachtrechthouders. Het werkgebied van een wildbeheereenheid is aaneengesloten gebied en zo natuurlijk mogelijk begrensd. In de praktijk zal het werkgebied van een WBE bestaan uit meerdere jachtvelden met een totaal oppervlakte van minstens, maar liefst méér dan 1000 hectaren. Binnen dat gebied wordt een planmatig wildbeheer gevoerd, dat gericht is op het handhaven of ontwikkelen van een goede evenwichtige wildstand met inachtneming van de belangen van jacht, landbouw en natuurbescherming. Een gezamenlijk gestructureerd wildbeheer in aaneengesloten jachtvelden heeft duidelijk voordelen: -de actieradius van vele wildsoorten is groter dan de huidige minimumomvang van een jachtveld; -gebeurtenissen in omringende gebieden hebben vaak grotere invloed op het wild en het gewenste beheer in het eigen veld; -een groep jachtrechthouders kan jachtbelangen beter behartigen dan iedere jager afzonderlijk; -kosten van bijvoorbeeld jachttoezicht, wildbeheer en biotoopverbetering kunnen door hoofdelijke omslag verminderd worden. De oprichting van een wildbeheereenheid wordt zelfs een noodzaak wanneer dit (zoals steeds vaker gebeurt) wordt geëist bij het verhuren van de jacht. De wijze van oprichting, de organisatie en de bestuurlijke structuur van een wildbeheereenheid hangen af van de samenwerkingsvorm die men kiest. De samenwerkingsvorm dient "rechtspersoon" te zijn. Hierdoor kan een wildbeheereenheid jachtovereenkomsten aangaan en eventueel erkenning en subsidies verkrijgen.