Historiek en contactpersonen bij de

wildbeheereenheid "VELPEDAL"


Historiek

Op 22 november 1993 werd, na een lokale infoavond de stichtingsakte van devereniging ondertekend. De eerste stichters kozen de naam "VZW WBE Velpedal" (genaamd naar de in het werkgebied stromende rivier "de Velpe"). De Eerste Algemene Statutaire vergadering, ook stichtingsvergadering genoemd, ging door op 22 december 1993 in het Cultureel Centrum te Ransberg –Kortenaken.

Het werkgebied van de VZW WBE Velpedal kunt u bekijken op de page "werkgebied". De VZW wildbeheereenheid Velpedal is heden een vrijwillig opgericht samenwerkingsverband van 30 zelfstandig bejaagbare jachtgebieden, waarvan de jachtrechthouders allen privé personen zijn en een individueel jachtplan hadden neergelegd volgens artikel 7 van het jachtdecreet van 1991. Zij verenigden zich in een vereniging zonder winstgevend doel en verkregen de rechtspersoonlijkheid op 17 februari 1994 onder identificatienummer 3093/94.

Het werkgebied van de wildbeheereenheid is een aaneengesloten gebied en zo natuurlijk mogelijk begrensd. De totale netto bejaagbare oppervlakte bedraagt ongeveer 8000ha. Binnen dat gebied wordt een planmatig wildbeheer gevoerd, dat gericht is op het handhaven en /of ontwikkelen van een evenwichtige wildstand met inachtneming van de belangen van derden, inzonderheid deze van jacht, landbouw en natuurbescherming.

Het secretariaat is gevestigd binnen het werkgebied van de vereniging. In de eerste vijf jaren werden algemene maatregelen getroffen ten einde alle jachtgrensgeschillen binnen de WBE op te lossen en om de algemene principes van weidelijke jacht te veralgemenen. Er werd van bij de oprichting veel aandacht besteed aan de inventarisatie van jachtdruk, jachtwild en afschotgegevens. Het jaaroverzicht van de WBE - werking werd jaarlijks ter beschikking gesteld van de leden en geďnteresseerde derden.

De VZW WBE Velpedal wordt geadviseerd en ondersteund door de
VZW Studie- en Planbureau voor Wildbeheereenheden in Vlaanderen,
afgekort SPWV, e-mail: spwv@regio.be
 
Nadat duidelijk werd dat het wildbeheerplan een niet eenvoudige klus zou worden voor het toch vrij groot werkgebied en zijn complexiteit werd op 15 mei 1997 door de Raad van Bestuur na offerteaanvraag besloten het Studiebureau "ECONNECTION" uit Gent aan te duiden om een degelijk en professioneel wildbeheerplan te ontwerpen. Het is de bedoeling dit wildbeheerplan in de toekomst continue te evalueren en bij te sturen. Al de leden van de Raad van Bestuur ontvingen medio juni ter inzage een kopie van het wildbeheerplan. Op 7 september 1999 werd door de bijzondere Algemene vergadering het wildbeheerplan goedgekeurd. Op 25 november 1999 bood de VZW WBE Velpedal haar erkenningsdossier aan, aan het Ministerie vd. Vlaamse Gemeenschap, afdeling Bos en Groen, voor erkenning.
Jachtgrensgeschillen zorgden voor een negatief advies.

Op 7 juni 2000 werden nieuwe jachtplannen aangeboden aan het Ministerie vd. Vlaamse Gemeenschap, afdeling Provinciaal Gouvernement, Cel Jacht. Dit "gemeenschappelijk jachtplan" dat 21 jachtgroepen zonder grensgeschillen vertegenwoordigde, werd goedgekeurd. Op 14 augustus 2000 ontving het secretariaat de bevestiging dat de Woudmeester het dossier ontvankelijk verklaarde en overgemaakt heeft voor definitief advies aan de diensten te Brussel.

Op 16 november 2000 ontving de vereniging een ministerieel besluit waarin bevestigd werd dat vanaf 9 november 2000
WBE VELPEDAL voor een periode van 5 opeenvolgende jaren
erkend werd.
Terug naar het begin van de tekst
de ondervoorzitter
Jos Torbeyns
Tiensesteenweg 213
3381 Glabbeek
tel. 016779305
de ondervoorzitter
Jozef Nagels
Baaistraat 7
3470 Kortenaken
tel. 011589835
de ondervoorzitter
Albert Van Esch
Dorpstraat 146
3470 Kortenaken
tel.: 01158
de Secretaris
André Vandevelde
Gelbergenstraat 41
3470 Kortenaken
tel. & fax. 016778143
De Penningmeester
Algemeen financieel beheer
financieel beheer jachtrechten
Ann Van Otten
Heideblok 22
3380 Glabbeek

de Voorzitter

Rudi Tuyls

e-mail:

rudi.tuyls1@yucom.be

Zuurbemde 27

3380 Glabbeek

tel.: 016778278

fax.: 016770324

GSM.: 0495158248

Terug naar het begin van de tekst