Ons informatieblad
Start Bestuur WIB Ons informatieblad Agenda Fotoalbum Links naar bijensites Problemen? Hebt U vragen?

De inhoud van ons informatieblad: Het Waase Bieke (HWB) op het net

"Het waasse bieke"

Het verschijnt 4x per jaar, rond 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 october met tussendoor, indien er een belangrijk bericht te verzenden is, een extra uitgave.

Indien je een artikel wil publiceren moet je artikel 30 dagen voor verschijningsdatum op het redactieadres toekomen, en dit liefst door middel van een E-mail of diskette.

 

Het bevat de volgende artikelen:

  • -RECEPTEN: klik hierop en u ziet een beschrijving door onze correspondente Hilde Wuytack.

  • -Redaktioneel: een overzicht  van de voorbije evenementen en wat er verder in het "Waasse Bieke" verschijnt.

  • -Een woordje van de Vice-Voorzitter

  • -Een artikel over een bepaalde plant, bv. de struikheide in onze regio  en haar  waarde voor onze bijen.

  • -Even voorstellen: een vereniging voor natuurbehoud en landschapszorg "NATUURPUNT"

  • -Een actueel thema

  • -Over varroabestrijding: het nut en onnut ervan en de alternatieven

  • -Een raatsel: wie is er zo slim om de oplossing te vinden

  • -Het "Dagboek" van "Domus Apis"

  • -Op de allerlaatste bladzijde een kort overzicht van de eerstvolgende vergaderingen of evenementen.