Het parochieregister (PR) van Veldwezelt beslaat twee periodes. De eerste van 1630 tot 1680 hangt met ogen en haken aan elkaar. Het tweede begint slechts in 1743, met een hiaat voor het jaar 1744, en gaat tot 1829.  
 
Om tot gezinssamenstellingen te komen over de ontbrekende jaren moet je naar andere bronnen grijpen. Voorlopig is naast het PR 1743/1829 gebruik gemaakt van de telling uit 1763 en 1796, de burgelijke stand (BS) tot 1830 en een iets meer dan 100 testamenten uit het Veldwezelts kerkarchief. Ook zijn al gegevens gebruikt uit het notariaat van F.D.Jannsen te Maastricht, een zeer gegeerde notaris in Veldwezelt.

Enkele zijsprongetjes naar de aangrenzende gemeenten ronden eenhet gegeven van een persoon af. Naar Wilré of Wolder trok ik iets meer, daar er in Kesselt frequent over en weer gehuwd en verhuisd werd. Het oudste PR is enkel opgenomen als er aansluiting gevonden werd met het jongste. Ook is geput uit gegevens van mijn kwartierstaat. Zo er geen bronvermelding is komen deze uit de PR en BS van desbetreffende gemeenten.
 
 
Deze bewerking is dus nog lang niet af en er zullen zeker nog onvolkomenheden inzitten. In de komende tijd ga ik verder met het uitpluizen van akten in de archieven van Hasselt en Maastricht en zal ik ook dankbaar gebruik maken van Wiosello, het heemkundig tijdschrift van Veldwezelt.

Heb u aan- of opmerkingen, aanvullingen of vragen, mail mij

Meer weten over zijn bewoners van voorheen? Link naar: VELDWEZELT