De vrederechter, griffiers en griffiepersoneel van het kanton BEVEREN danken U voor Uw bezoek.

Deze site is echter verouderd.

U kan vanaf nu terecht op

www.vredegerecht.be