De familienaam Vermeirssen


De familienaam Vermeirssen komt in Belgie reeds voor in de 16de eeuw !


Most recent update : 10/09/96.
For more information :
contact Vermeirssen Marc.

De betekenis van de familienaam VERMEIRSSEN.

Mijn familienaam heeft verschillende betekenissen, wat de juiste is zal blijken uit mijn verder onderzoek. Hieronder geef ik verschillende betekenissen die mij zijn doorgespeeld of die ik bij opzoekingen gevonden heb.

meersen werkwoord, een schip vastleggen (schipper?)

meren (1) een grenspaal zetten (2) binden, een schip vastleggen met een touw of een anker. 3) vergroten, vermeerderen
merer (naamwoord) vermeerderaar van roerende goederen.
merer of meerre (naamwoord) de ambtenaar belast met het afpalen van verschillende grondeigendommen, erfscheider (landmeter).
merse of meersse (latijn merces = koopwaren) s(1) koopwaar (2) mand of korf voor koopwaren, rugkorf (3) mars van een schip (houten vloer boven in de mast van een schip om de wacht te houden).

ter/de meers(ch) beemd, alluviaal land, vooral langs waterloop

vermeerssen = vermeer's zoon

vermeer = van der meer

De verspreiding in Zeeuws-Vlaanderen:

De verkorte -se vormen zijn typisch boerennamen (=typisch Walcheren)

Vermeirssen (19) Clinge,Philipinne, Zierikzee

Vermeirsen (2) Clinge

Vermeiressen (1) Koewacht

Vermerris (26) Axel, Borssele, Goes, Rilland-Bath,'s Heer Arendskerke

Vermeeren (3) Clinge,Vlissingen

Vermeersch (12) Aardenburg, Sas van Gent, Zaamslag, Zuiddorpe

Vermeerssen (19) Clinge, Hulst, Sint Jansteen,Terneuzen

Vermeerssen (8) Clinge,Goes

Vermeerssens (1) Clinge

Van Meessche (2) Sint Jansteen

Van Meesschen (1) Sint Jansteen

Vermeesch (15) Middelburg,Osstburg,Sluis,Vlissingen


Terug naar het overzicht over de familienaam Vermeirssen.

De verschillende schrijfwijzen van de familienaam.

Voor de Franse Revolutie en het invoeren van de burgerlijke stand bestonden enkel registers van de parochie. Deze parochieregisters werden sedert het concilie van Trente (1545 - 1563) bijgehouden.
Doopsels, huwelijken en overlijdens werden erin opgetekend.
Omdat dit enkel een kerkrechtelijke en géén burgerrechtelijke regeling was, waren verschrijvingen en veranderingen van een familienaam schering en inslag.

De schrijfwijze van de familienaam VERMEIRSSEN verschilde van gewest tot gewest
en zelfs van gemeente tot gemeente.
Dit betekent echter niet noodzakelijk dat deze stammen géén verwanten zijn van elkaar !

Om een idee te krijgen hoe de familienaam vermeld werd in de parochieregisters voor 1800 deden we steekproeven.
De schrijfwijze die het meeste voorkwam, draagt nr. 1.

De belangrijkste veranderingen aan de naam vermeirssen zijn :

  1. meers wordt meirs.
  2. van der wordt ver .
  3. meirs : kent vele varianten waaronder meers,mersch,meirsch,meirssche, ..

De schrijfwijze die op heden het meest voorkomt is VERMEIRSSEN en VERMEERSSEN.


Terug naar het overzicht over de familienaam Vermeirssen.

Zeer oude vermeldingen van de familienaam VERMEIRSSEN.

Oude vermeldingen in Vlaanderen :

Oude vermeldingen in Zeeuws-Vlaanderen :

Terug naar het overzicht over de familienaam Vermeirssen.


Familiewapens