De vrees van de kerk voor het opkomende katharisme

De kerk vreesde dat het Katharisme hun gelijke zou worden. Moest de repressie er niet geweest zijn zou dit geloof sterker kunnen geweest zijn dan het rooms katholieke geloof. Maar de kerk spoorde de bisschoppen slechts aan om in hun diocese elke vorm van ketterij op te sporen en de vooruitgang ervan te melden. Dat was slechts een aanbeveling. De bisschop had evenwel altijd de mogelijkheid om de ketters te bestrijden door uitwijzing buiten de grenzen. Toen men merkte dat deze aanpak niet hielp stuurde men een leger van inquisiteurs die iedereen uitmoordde die een gevaar voor het overleven van de katholieke kerk in de weg stond. Ze gebruikten daarvoor een heel speciale methode. Ze lieten eerst de albingenzen, of de ketters branden, daarna vernietigden ze alles en iedereen die van ver of nabij met het Katharisme te maken zou hebben of gemaakt zou hebben. Men ging zover dat men doden opnieuw opgroef want ze zouden een kenteken " " kunnen dragen in hun graf. Deze dramatische evenementen hebben de aanleiding gegeven tot de beruchte kruistochten tegen het Katharisme. Het woord génocide is naar mijn mening niet misplaatst voor de volkerenmoord met als enige doel de suprematie van de rooms katholieke kerk veilig te stellen.

HOME