De doctrine van de katharen

 

De katharen hebben altijd beweerd dat ze niets anders dan de enige echte christenen waren. Hun boeken waren de heilige boeken vertaald uit het Grieks en het evangelie voornamelijk dit van Johannes. Zij geloofden niet dat één enkel wezen het goede en kwade had geschapen. Zoals de bogomils, manichaeisten of paulicianen waren de katharen gnostici. Het waren dualisten. Ze verwierpen een aantal katholieke fundamenten zoals de heilige drievuldigheid of het veranderen van wijn in bloed tijdens de katholieke eredienst. De voornaamste verschillen zijn opgenomen in de onderstaande tabel.

Katholieken

Gnostici

Erfzonde als uitgangspunt van de leer

Persoonlijke vrijheid als uitgangspunt van de leer

Hiėrarchie/macht als basis van fundament kerk

Individu / vrijheid als basis van de geloofsgemeenschap

Oude en nieuwe testament geldig

Nieuwe testament geldig. Jahweh wrede god. Niet de God van het nieuwe testament.

Geweld geoorloofd voor redding van de mens

Geweld nooit geoorloofd.

Vertegenwoordiger instituut verzorgt de sacramenten. Dit waren altijd mannen.

'Ontwikkeld' persoon kan de sacramenten verzorgen. Zowel mannen als vrouwen konden sacramenten verzorgen.

 

Deze verschillen alleen waren al genoeg voor heftige polemieken, vervolgingen en excommunicaties. De gnostici werden gezien als een bedreiging van het 'ware geloof' want zij hadden hun eigen wetten. Dit werd nog versterkt door het feit dat zij door hun studie van de bijbel gefundeerd weerwoord konden geven.

Gnostieke groeperingen zijn zo oud als het christendom en al even lang dwarsgezeten en vervolgd. De laatste in het openbaar opererende gnostici waren de Katharen.

 

 

HOME