Medewerkers - Webmaster - Disclaimer

Home >Disclaimer

 

ACTIVITEITEN

JAARPROGRAMMA

SERVICE-INFO

TERUGBLIK

LINKS

RECREATIE IN LOCHRISTI

NATIONALE INFO

ONZE VLAAMSE REGIO


Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, sluiten Vakantiegenoegens Lochristi en medewerkers van deze site iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.

Indien de eigenaar van een site bezwaar maakt tegen het feit dat via deze site een link is opgenomen naar zijn site, zal Vakantiegenoegens Lochristi desgewenst de bewuste link(s) verwijderen.

De website van Vakantiegenoegens Lochristi bevat links naar websites die onze medewerkers interessant achten. Zulke links zijn evenwel puur informatief en noch de webmaster noch de medewerkers zijn verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.

Suggesties, ideeën en materialen over deze pagina's die u ons toestuurt (al dan niet per e-mail) zijn in principe niet vertrouwelijk en mogen zonder nadere toestemming worden gebruikt of gereproduceerd.

Een uitzondering hierop vormen de gegevens van persoonlijke aard, waarop de richtlijnen, zoals onder meer in de Wet Persoonsregistratie vastgelegd, van toepassing zijn.

Alle gegevens die u ons stuurt dienen juist en rechtsgeldig te zijn, en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden

[Naar boven]