De Verenigde Naties omvat 6 hoofdorganen. Vijf daarvan, m.n. de Algemene Vergadering, de Veiligheidsraad, de Economische en Sociale Raad, de Trustschapsraad en het Secretariaat zijn gevestigd in het hoofdkwartier van de VN in New York.
Het Internationaal Gerechtshof bevindt zich in Nederland in Den Haag.