Op 24 oktober 1945 werd de Verenigde Naties opgericht. Er waren toen 51 landen die lid waren. Ze wilden zich inzetten voor de vrede door internationale samenwerking en collectieve veiligheid. Nu zijn bijna alle landen van de wereld (191) lid van de UNO.

De Verenigde Naties heeft vier doelstellingen:
- de bevordering van de internationale vrede en veiligheid;
- de ontwikkeling van vriendschappelijke relaties tussen naties;
- samenwerking bij het oplossen van internationale problemen;
- het bevorderen van de naleving van de mensenrechten.

Door lid te worden van de VN aanvaardt een land de doelstellingen en de voorschriften die vastgelegd zijn in het Handvest. 

Ik wens jullie een boeiende en leerrijke reis door de Verenigde Naties.

Webmaster: Wouter De Ruyck