Testelt

Informatief


Politieke partijen :

CVP
SP
VLD

Gemeenteraad

Samenstelling


Ga naar hoofdmenuPOLITIEK NIEUWS

1. ONZE MENING OP HET POLITIEKE GEBEUREN IN TESTELT Nieuw

§ oktober 2001 : Discussie tussen de SPA en CD&V over de slechte toestand van de vroegere lokalen van de chiro in Testelt, aan zaal Concordia.

Onze mening : CD&V schepen Jos Pauwels kan dit enkel toegeven, maar kan (of wil) niets doen omdat de gemeente geen eigenaar is van de grond en het gebouw. Als dat inderdaad zo is, dan zit er voor de SPA niets anders op dan zelf de handen uit de mouwen te steken. Mag ik voorstellen dat de jong- socialisten eens uitrukken met een grote pot om het geheel een likje (rode) verf te geven.

§ november 2001 : Bewoners van de Voort in Testelt plaatsen bordjes met de tekst "Graag traag in de voort". VLD schepen Nico Bergmans wil populair worden in de streek en komt de klagers tegemoet door de snelheid inderdaad te verlagen naar 50 km uur.

Onze mening : Dat politici oog hebben voor de mobiliteitsproblemen kunnen we alleen maar toejuichen, maar zijn de bewoners van andere straten in Testelt wel even belangrijk ? Wat immers te denken van de wegomlegging naar aanleiding van werken aan het Rond Punt, men liet het verkeer dat zich niet hield aan het voorgeschreven omleggingstraject 2 maanden toe om regelrecht door de Biezebeemden en de Hoevembeemden te snorren : twee kleinere straten zonder fietspad en die wegens het ontbreken van bochten, uitnodigen tot hoge snelheid. Komt daar een snelheidsbeperking ? Ik vrees van niet .... wegens te kleine nieuwswaarde voor de VLD schepen.

§ januari 2002 : De Volkunie-afdeling van Scherpenheuvel-Zichem is op zoek naar een nieuwe naam. Voorzitter Robert Janssens wil ten laatste tegen 2006 een nieuwe naam.

Onze mening : Wordt het de NV-A (Nieuw-Vlaamse alliantie), wordt het Spirit, wordt het OTT (Onze Tes Telt) , wait and see !


2. VERKIEZINGEN 8 OKTOBER 2000

Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2000 in Scherpenheuvel-Zichem kwamen maar liefst 7 partijen op. Er werd van 08.00 u. tot 13.00 u. gestemd in de stedelijke basisschool in Teekbroek waar 3 bureaus waren ondergebracht. Het stemmen gebeurde nog op de oude manier : met potlood en papier. Je vindt hieronder de lijst met kandidaten wonende in de gemeente Testelt, die zich kandidaat stelden voor de gemeenteraadsverkiezingen, samen met de behaalde voorkeurstemmen, alsook of ze verkozen werden of niet.

*
CVP : Christelijke Volkpartij (sinds najaar 2001 CD&V) #stem  
Manu CLAES (41), burgemeester Scherpenheuvel-Zichem 2480 J
FranÁois Henderix (53), OCMW-raadslid 0530 N
Jos LEMMENS (55), gemeenteraadslid, leraar 0551 J
*
Agalev : Anders gaan leven #stem  
Lutgarde PEETERS, logopediste 0090 N
Jan CLAES, coŲrdinator 0058 N
Rik MOONS, gepensioneerd 0028 N
*
GB : Gemeentebelangen
de lijst met kandiaten uit de gemeente werd niet beschikbaar gesteld
*
VU&ID : Volksunie #stem  
Frans CUYPERS 0047 N
*
VLD : Vlaamse Liberalen en Democraten #stem  
Dirk CORNELIS, zelfstandige 0107 N
Jozef GEYSKENS, gepensioneerde 0206 N
Ursula BERVOETS, studente 0291 N
*
Vlaams Blok #stem  
Peter NAULAERTS (28), arbeider (lijstrekker) 0338 J
Nancy Jacobs (23), studente 0109 N
Walter Beyens (34), barman 0072 N
Jenny Huygens (42), huismoeder 0075 N
Rudi Weckhuyzen (35), arbeider 0068 N
Tamara Verbiest (21), postbode 0134 N
*
SP : Socialistische Partij (sinds zomer 2001 : SPA) #stem  
Jos VAN GOSSUM (55), leraar 0460 J
Danny VERHAEGHE (36), marketing manager 0235 N
Danny SCHEVENEELS (44), metser 0340 N

Commentaren

De grootste stemmentrekker in de gemeente is nog steeds CVP-er Manu Claes, met 2480 bolletjes achter zijn naam. Hij begint straks aan een tweede ambtstermijn als burgervader. Hij laat -wat absolute cijfers betreft - de concurrentie ver achter zich, want de 2e in de stand Jos Lemmens, eveneens van de zelfde partij en wonende op een boogscheut van elkaar, behaalt er 551. Jos Van Gossum van de SP kreeg 460 voorkeurstemmen.

Verkozen : Er zijn 4 verkozenen wonende in Testelt die de volgende 6 jaar deel gaan uitmaken van de gemeenteraad in Scherpenheuvel-Zichem : Manu Claes (foto), Jos Lemmens, Jos Van Gossum (foto) en Peter Naulaerts (foto). Daarmee is Testelt duidelijk ondervertegenwoordigd in de gemeenteraad van onze fusiegemeente (4 op de 27 te verdelen zetels). Een overzicht van het behaald aantal zetels door Testeltse kandidaten :

  • Agalev : 0
  • CVP : 2
  • GB: 0
  • SP : 1
  • VLAAMS BLOK : 1
  • VLD : 0
  • VU-ID : 0

Merk op dat het niet altijd de personen zijn met de meeste stemmen die verkozen worden. Neem nu FranÁois Hendrix die met zijn 530 voorkeurstemmen geen zetel behaalde, terwijl Jos Van Gossum (SP) en Peter Nauwlaerts(VL. BLOK) wel verkozen werd met resp. 460 en 338 stemmen. Dat is nu eenmaal eigen aan het gebruikte kiesstelsel.


3. GEMEENTERAAD SCHERPENHEUVEL-ZICHEM

De gemeenteraad bestaat uit de burgemeester, de schepenen (samen vormen zij het schepencollege) en de gemeenteraadsleden. De coalitie is van CVP-VLD signatuur en heeft 14 van de 27 zetels in handen.

  • Burgemeester : (aantal : 1)

Naam : Manu Claes (CVP)
Geboren : 26-02-1959
Beroep : Ambtenaar bij de Vlaamse gemeenschap, sinds 1.1.2001 politiek verlof om full-time het burgemeester ambt te kunnen uitoefenen
Adres : Mettebeemden 6, 3272 Testelt, tel. 013/77.78.40
Burg. Stand : Gehuwd, 2 zonen
Maandelijks inkomen : 195 700 fr. (bruto) als bugemeester  + 117 400 fr. (bruto) als schepen
  • Schepenen : (aantal : 6)

Petrus Vanwelden (CVP)
bevoegd voor burgerlijke stand, bevolking, begraafplaatsen, feestelijkheden, jubilea, landbouw, bejaarden en ontwikkelingssamenwerking.
 
Rob Jacquemyn (CVP)
bevoegd voor openbare werken en nutsvoorzieningen, toerisme, markten en kermissen.
 
Jos Pauwels (CVP)
bevoegd voor financiŽn en begroting, bibliotheek en intergemeentelijke samenwerking, jeugd.
Nic Broos (VLD)
bevoegd voor onderwijs, lokale economie en KMO
Nico Bergmans (VLD)
bevoegd voor leefmilieu, ruimtelijke ordening, mobiliteit, stedenbouw, grondbeleid en huisvesting
Marc Decat (VLD)
bevoegd voor veiligheid, communicatie en informatie, informatica en automatisering, cultuur, sport en recreatie.
 
  • Gemeenteraadsleden : (aantal : 20)
CVP : 6
VLD : 1
 
SP : 11
Vlaams Blok : 2
 

Grafiek : Zetelverdeling in Scherpenheuvel-Zichem. CVP en VLD vormen samen coalitie.

Naar boven

 
 

Voor opmerkingen en toevoegingen, stuur een e-mail naar testelt@advalvas.be

Testelt, Begium, copyright 2000