Lessuggesties bij bijzondere getallen

 

Bereken zelf de waarde van pi

Zoek 3 verschillende cirkelvormige voorwerpen (kaasdoos, cd, bord...). Vul nu de tabel in.

Gebruik een touwtje en een lat voor de maten en... een rekenmachine voor de berekening.
 

 

 

 

 

 

 

meet de cirkelomtrek
(touwtje)

 meet de middellijn
(lat)

cirkelomtrek gedeeld door
middellijn
 

voorwerp 1

 

     
 

voorwerp 2

 

     
 

voorwerp 3

 

     

Vergelijk de resultaten van de laatste kolom met die van je klasgenoten...

Je ziet het meteen. Of het nu om grote of kleine cirkels gaat, de verhouding tussen de cirkelomtrek en de middellijn is altijd gelijk. De waarde ervan is pi!

Je kunt dit ook nagaan door met een cirkel met een middellijn van 1 cm een volledige omwenteling te maken. Hij legt een afstand van ongeveer 3,14 cm af (de benaderende waarde van pi).
Pi meet precies de omtrek van een cirkel met een middellijn van 1 cm.
Om de omtrek van een cirkel te berekenen, hoef je dus alleen de middellijn te vermenigvuldigen met pi.