Lessuggesties bij: 'De uitvinding van de nul'

 

Alle kinderen zitten in een kring met hun rug naar het midden. Ze hebben allemaal een blaadje papier bij en een balpen.
De leerkracht geeft een van de kinderen een blaadje met daarop een getal met veel nullen. Het kind schrijft het getal over ZONDER de nullen (lege ruimte ter grote van een cijfer) en geeft het door, het tweede kind doet hetzelfde en zo gaat het verder tot het getal weer bij het eerste kind komt. Die controleert dan of het getal nog klopt.

Vb.: 7204006908003 => 72 4  69 8  3 => ...

Het is vooral de bedoeling dat de kinderen het belang van de nul aanvoelen.