Lessuggesties bij 'Tellen zonder cijfers'

Tellen met stenen of de kerfstok:

De leerlingen kunnen een aantal situaties uitspelen waarin ze het gemak van 'het getal' ervaren.

Vb.:

(Elke leerling krijgt een zakje met steentjes of een houten latje of stok die als kerfstok kan dienen.)

 

Morra

De leerlingen zitten per twee. De leerkracht legt de regels van het spel uit.

De twee spelers zitten tegenover elkaar en steken een gesloten hand uit. Op een afgesproken teken steken beide spelers een aantal vingers op. Tegelijk noemen ze hardop een getal van 1 tot 10. Wanneer het aantal door beide spelers opgestoken vingers overeenkomt met het genoemde getal, scoor je een punt.