ontwerp: comp@vice
What's in a name

Pesten, psycho-terreur, mobbing ... worden vaak door elkaar gebruikt voor hetzelfde fenomeen.  De algemene term die de laatste tijd het meest gebruikt wordt, is ‘mobbing’.  Het woord is afgeleid van ‘mob’ genoemd naar ‘the Mob’, de maffia die de  de vroegere bareigenaars in Amerika lastigviel.  Het gaat om het systematisch pesten van één persoon, het zwarte schaap.
Bij mobbing gaat het om een grote en anonieme groep mensen die zich bezighoudt met het lastig vallen van anderen (Heinemann, 1972).

Mobbing kan volgens onderzoeker Heinz Leymann omschreven worden als treiterpo­gingen die regelmatig terugkeren en geruime tijd duren (minstens een half jaar), ofwel op brute wijze ofwel op subtiele wijze. 

Mobbing gaat veel verder dan plagen.  Geregeld een grap op het werk beïnvloedt de werksfeer op een positieve wijze.  Pesten gebeurt geregeld en heeft de slechte bedoeling het slachtoffer uiteindelijk klein te krijgen.  We spreken van pesten als één of meerdere werknemers op  systematische wijze vernederd, geïntimiderend of bedreigd worden.  De pester roddelt over het slachtoffer, maakt hem of haar be­lachelijk, maakt zijn werk onmogelijk of gebruikt zelfs fysiek geweld. In Leymanns Inventaris van Psycho­logische Terreur worden 45 negatieve handelingen onder de loupe genomen: er wordt tevens aangegeven hoe ze tijdens het ‘pestproces’ kunnen voorkomen worden.