ontwerp: comp@vice
Waarom men pest

Het zijn niet steeds de personen met karakterstoornissen die gepest worden.  Ley­mann zoekt het verder.  Volgens de Zweedse onderzoeker spelen volgende factoren een belangrijke rol:
·    de werkorganisatie: het lijkt bewezen dat mobbing plaatsgrijpt in productie- en werkmethodes die buitengewoon slecht georganiseerd zijn en waarbij de bedrijfsleiding zo goed als niet geïnteresseerd leek

·    slecht conflictmanagement: als het management actief deelneemt aan conflicten en aan de kant van bepaalde medewerkers gaat staan of conflicten negeert 

De Nederlander Bob van der Meer ziet het enigszins anders.  De eerste oorzaak van pesterijen moet volgens hem gezocht worden in een crisis, een verstoord evenwicht.  Machtstrijd, jaloersheid, machtsmisbruik, ... zijn hiertoe de aanleiding.  Het gevolg is een agressie die ofwel positief (gaan sporten) ofwel negatief (mobbing) kan geuit worden.  Vijandigheid onder  collega’s op het werk kan aanleiding zijn tot discrimina­tie, autoriteit, groepsdruk, het zondebokfenomeen.

Vaak is de pester iemand die zich weinig inleeft in anderen en een meester is in sarcasme en insinuatie.  Aan buitenstaanders toont hij een heel ander gezicht.  Maar ook de collega’s van de pester gaan niet vrijuit, vaak werken ze actief mee of kijken passief toe.  Ze hebben liever dat men een ander pest en zijn blij dat zij het niet zijn.  Sommige onderzoekers denken dat mobbing vookomt in bedrijven waar zeer veel werk is, maar het zou ook zo zijn waar werkonzekerheid heerst.