ontwerp: comp@vice
Nuttige publicaties

·    Pestende bazen en collega’s, Gezond in Bedrijf, juni 1996

·    Mobbing verziekt werksfeer čn bedrijf, Arbeidsomstandigheden 72 (1996) nr 1

·    The Mobbing Encyclopedia, Heinz Leymann, http://www.leymann.se·    Pesten op het werk, Bob van der Meer, 1997, 86 pp., Van Gorcum, Assen 1997

·    Pesten.  Wat doen wij eraan?, Sonja Emmerechts, 1999, Standaard Uitgeverij

·    Le harcčlement moral, Marie-France Hingoyen, 1998, Editions Syros

·    Eindscriptie van Carine Schockaert aan de Katholieke Vlaamse Hogeschool te Antwerpen, Mobbing: psychologische oorlogsvoering op de werkplaats, academie­jaar 1998-1999

·          Psychologische oorlogsvoering op het werk, Ons Recht (ledenblad Landelijke Bediendencentrale) september 1999, blz. 10-11.

·    Pester krijgt het benauwd, onderzoek gedaan door de Bedrijfskunde-studenten A.W.O. van Ravenswaaij, F. Hollander en G. Van Veldhuizen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, 13 april 1999

·     Arbeidsomstandigheden 72 (1996) nr. 1: Mobbing verziekt werksfeer čn bedrijf, Sanne Rodenburg

·    Pesten op school, op het werk, thuis en in relaties - wat doen wij eraan?, Sonja Emmerechts; uitgeverij Icarus; 1999, 278 blz.

·    Bruynooghe, R., Opdebeeck, S., Monten, C. en Verhaegen, L. (samenstelling), Geweld, ongewenste intimiteiten en pesterijen op het werk: een beschrijving van klachten en strategieën om er mee om te gaan, Federale Voorlichtingsdienst, Brussel 1996

·    Van kwaad tot erger: pesterijen en psychoterreur op het werk, Walter Henry, Thema, Zaltbommel 1995

·    ‘Dossier pesten’, bijlage De Standaard, 22 april 1996

·    ‘Geweld op het werk’, in Tijdschrift voor toegepaste Arbowetenschap 10 (1997) nr. 2, blz. 24-29

·    ‘Pesten: ook op het werk’, in tijdschrift Prevent Actua, nr. 26 augustus 1999

·    ‘Het vuurspuwend monstertje’ of pesten anders bekeken, Raak-maandblad van de KWB, nr. 12 december 1999, blz. 28-29.

·    ‘Pesten: de eerste lijn’, Klasse (uitgave van het Departement Onderwijs van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)

·    ‘Pesten, gedaan ermee!’- tips voor ouders, leerkrachten en begeleiding, Gie De­boutte, een uitgave van BDJ-Jeugd & Vrede vzw, Van Elewyckstraat 35, 1050 Brussel - tel. (02) 640 19 98

·    ‘Pesten in het jeugdwerk’, hoe omgaan met pesterijen?  Tips voor jeugdwerkers, uitgave van BDJ-Jeugd & Vrede vzw

·    ‘Pesten op school: een warte pest!’, P. Vanhaelemeersch, Pedagogische periodiek, uitgave van ‘Christene School’ cov-uitgave, Koningsstraat 203, 1210 Brussel