ontwerp: comp@vice
Onderzoek

De Zweedse psycholoog en psychiater Heinz Leymann is een vooraanstaand onder­zoeker in deze thematiek.  In Zweden zijn jaarlijks 150 000 personeelsleden het slachtoffer van mobbing.  Hij kwam tot de vaststelling dat iemand die gepest wordt, niet in staat is om voor zichzelf op te komen.  

In Nederland groeit de belangstelling voor pesterijen.  Zulks blijkt onder meer uit een artikel van Sanne Rodenburg in het tijdschrift Arbeidsomstandigheden.  De Neder­lander Bob van der Meer deed ook baanbrekend werk. Ook de Bedrijfskunde-stu­denten A.W.O. van Ravenswaaij, F. Hollander en G. Van Veldhuizen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (1999) deden onderzoek.  Recent wijdde de nederlandse vakvereniging FNV een congres aan het fenomeen.  In Nederland is er evenwel nog geen wetgeving over pesterijen, maar zijn er wel aanbevelingen.

In België is onderzoek omtrent mobbing zo goed als onbestaande.  Pesten op het werk wordt pas sinds de jaren ‘80 wetenschappelijk onderzocht.  Wetenschappers zijn het echter nog niet eens hoe vaak pesterijen moeten voorkomen voor je van mobbing kunt spreken.  Maar volgens een enquête van de Europese Gemeenschap uit 1996, waren dat jaar 12 miljoen Europeanen het slachtoffer van mobbing, en dat cijfer is ontstellend hoog.

In feite kan iedereen het slachtoffer worden van mobbing.  De Franse psychiater Marie-France Hirigoyen stelt in haar boek ‘Le harcèlement moral’ dat slachtoffers van pesterijen vaak levendige, ambitieuze en toegewijde werknemers zijn, die goed voor zichzelf kunnen opkomen.