ontwerp: comp@vice

Gevolgen van mobbing

Ze zijn duidelijk aan de kant van het slachtoffer, maar ook de pester en het bedrijf moeten de gevolgen dragen.
Leymann (1990) noemt vier gebieden waarop de problemen zich kunnen voordoen (clinische gegevens).Allereerst kunnen er zich bij de slachtoffers psychomatische klachten en stressver≠schijnselen voordoen.Daaronder vallen bijvoorbeeld maagklachten, slaapproblemen, neerslachtigheid, hartklachten, darmproblemen, reuma, storingen in de spijsvertering en aanvallen van astma. Het slachtoffer kan zich passief of provocerend gedragen, getuigen van weinig zelfvertrouwen, lijden onder verslavingen, zelfmoordneigingen vertonen.Gevolgen en intensiteit van de pesterijen zijn afhankelijk van het slachtoffer.Heeft hij een goede fysieke en psychische gezondheid, geniet hij sociale ondersteuning, dan zal hij er leren mee omgaan.

De Nederlandse onderzoekster AdriŽnne Hubert heeft ontdekt dat een paar dagen van subtiele psychologische pesterijen kunnen volstaan om het slachtoffer letterlijk ziek te maken.Ze registreerde psychomatische klachten.Na een half jaar lijden sommige slachtoffers aan post-traumatische stress-stoornis.Ze vertonen dezelfde ziekteverschijnselen als mensen die een oorlog, gijzeling, moord of verkrachting hebben meegemaakt.Dit kan leiden tot zekere verslavingen.Na twee jaar vertrouwt het slachtoffer niemand meer.In Zweden berekende men dat 180 tot 270 van de 1 800 zelfmoorden per jaar veroorzaakt worden door mobbing.

De pester laat zijn andere capaciteiten of vaardigheden onbenut of onderontwikkeld als hij actief gaat pesten.Als hij niet afgeremd wordt, blijft hij het voortdoen en gaat hij ook anderen buiten het werk pesten.

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat bedrijven maar weinig interesse betonen voor de problematiek.Dat komt doordat ze niet graag worden geassocieerd met het begrip pesten, want dat schaadt hun imago.Voor de onderneming zijn de gevolgen nog niet duidelijk omschreven, maar ze zijn onbetwist aanwezig.

De Bedrijfskunde-studenten aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam stellen vast dat het aantal fouten in de productie toeneemt en daardoor de productiekwaliteit afneemt.De flexibiliteit van de werknemers neemt ook af.Juist organisaties die het van de goodwill van hun werknemers moeten hebben, zullen hier op problemen stuiten.

Van de Meer heeft het onder meer over de kosten (verzuim, minderprestaties, verloren tijd), groepsmentaliteit (imago), juridische processen, motivatie, produktkwaliteit, produktiviteit, verzuim.

Volgens AdriŽnne Hubert hebben ook de collegaís van het slachtoffer last van mobbing.Het gevolg is een verlies aan motivatie onder het personeel.Het slachtoffer zelf neemt uiteindelijk vaak Ďintern ontslagí.Mobbing kost ook geld aan de onderneming.Werknemers zijn minder gemotiveerd, maken sneller fouten.De gepeste is vaak ziek.

In Nederland werd berekend dat ťťn pestgeval gemiddeld 32 500 euro per jaar kost, of in totaal zoín 400 miljoen euro per jaar.