ontwerp: comp@vice

Nuttige adressenHelpende handen
 
Hasseltsebaan 40, 3290 Diest
tel. en fax (013)67 43 02
E-mail: Antipestbeweging@hotmail.com

zelfhulpgroep tegen pesterijen op het werk

 
BDJ - Jeugd & Vrede

Van Elewijckstraat 35, 1050 Brussel
tel. (02) 640 19 98 - fax (02) 640 07 74

voor allerhande materiaal, doe-tentoonstellingen en projecten rond pesterijen
HIVA-vorming

Kasteel de Maurissens
Weligerveld 6, 3212 Pellenberg
tel. (016) 46 39 93 - fax (016) 46 39 75

vorming vertrouwenspersonen
Jongerenadviescentrum

Federatie van de JACís Diksmuidelaan 50, 2600 Berchem
tel. (03) 366 15 60

gratis en anonieme hulpverlening, ook voor gepeste jongeren
KAV-KWB

Onderwijsdienst
Lakensestraat 76, 1000 Brussel
tel. (02) 210 88 24

voor documentatiemap
Kinder- en jongerentelefoon

Postbus 50, 2800 Mechelen
tel. (078) 15 14 13

voor kinderen en jongeren met pest- en andere problemen
Leefsleutels

Leopold II laan 63/3, 1080 Brussel
tel. (02) 421 67 20

preventiepakketen o.m. voor pesterijen voor secundair onderwijs, ook voor training van leerkrachten, directie en PMS
Limits vzw

Delportestraat 21, 3300 Tienen
tel. En fax (016) 81 52 09

externe vertrouwenspersonendienst, informatiepunt agressie op school
Onderwijsbibliotheek van het Departement Onderwijs van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Hendrik Consciencegebouw
Emile Jacqmainlaan 165
1210 Brussel

voor een uitgebreid overzicht van studies en artikelen over pesten
Prevent

dienst informatie en documentatie
Gachaardstraat 88 bus 4, 1050 Brussel
tel. (02) 643 44 44 - fax (02) 643 44 40
CLB-centra

(Centrum voor Leerlingenbegeleiding - voorheen PMS)
in uw buurt zie telefoongids onder CLB of PMS
(voornamelijk in de steden)
Refleks Weerbaarheidscentrum

Breughelstraat 31-33, 2018 Antwerpen

tel. (03) 239 29 83

alle vormen van geweld tegen vrouwen en kinderen
De Sleutel & Preventie

Hundelgemsesteenweg 1, 9820 Merelbeke
tel. (09) 259 05 25

preventiepakket voor het lager onderwijs, ook voor training van leerkrachten in het basisonderwijs
Stichting Anti Stalking (SAS)

Hingenesteenweg 111, 2880 Bornem
tel. (0477) 29 81 44
(maandag t/m vrijdag, 10u-12u & 14u-16u)
Tele-onthaal
tel. 106
Trefpunt Zelfhulp

E. Van Evenstraat 2c, 3000 Leuventel.
(016) 23 65 07 - fax (016) 32 30 52
Algemeen Pedagogisch Studiecentrum

Edukern Consultancy & Business Education
Postbus 85475, 3508 AL Utrecht (Nederland)
tel. (00 31) 30 285 66 00

centrum van Bob van der Meer, voor informatie over workshops rond mobbing