Welkom op de website van de

Parochie Olsene, Zulte, Machelen aan de Leie

...........Olsene......................................Zulte....................................Machelen............

klik hier voor: Weekendmissen in Groot-Zulte

......................................................................................................... ...........................................................................

Contact adressen

Parochie secretariaat : 09 388 83 36

(=centraal nummer met nummer opties om door te schakelen )

 

onze PAROCHIALE CONTACTPERSONEN, zij helpen u graag verder bij al uw vragen

Machelen
Marc 'T Kindt,
Petegemstraat 55, 9870 Machelen
tel. 09 388 83 36 of 09 386 57 56
goeminne.decaluwe@telenet.be

Olsene
Kathleen Boderé
Machelenstraat 1 d
9870 Olsene
09 388 83 36
kathleen.bodere@skynet.be

Zulte
Marc en Marleen Mortier-De Nobele,
Oude Weg 150, 9870 Zulte.
tel. 056 60 50 78 - GSM 0477/66 96 61
denobelemarleen@gmail.com
 
--------------- ----------------- -------------- ------
 
Op 25 april 2018 stelde de EH deken Rudy Van Acker de parochie in Zulte in kennis van de benoeming van:
Peter Bracke als pastoor-moderator en Johan Van Wassenhove als diaken.
 
In de zondagsviering op 24 juni 2018 om 15u. zal EH deken Rudy Van Acker beide aanstellen in deze opdracht.
Gelieve hieronder de uitnodiging te willen vinden.

Uitnodiging voor 24 juni 2018 om 15u:
 
Uitnodiging vanwege Peter Bracke & Johan Van Wassenhove:
 
Onze bisschop, Mgr. Luc Van Looy, heeft ons samen benoemd tot lid van de pastorale equipe van
het dekenaat Deinze en, als pastoor-moderator en diaken, tot pastoraal verantwoordelijken van de
Parochie in Zulte.
In de zondagsviering op 24 juni om 15 u. in de St.-Pieterskerk te Olsene (Centrumstraat)
zal deken Rudy Van Acker in naam van de bisschop ons aanstellen in deze opdracht.
Wij nodigen u van harte uit om aan deze viering deel te nemen.
Ook op de receptie die het gemeentebestuur van Zulte daarna aanbiedt, bent u oprecht welkom.

Peter Bracke & Johan Van Wassenhove

052/42.34.27 0473/80.20.68

ppeterbracke@skynet.be
 
johanvanwassenhove@skynet.be

......................................................................................................... ...........................................................................

Voorgangers:
DEJANS TONY Victoriastraat 41, 9000 Gent
 
BUYSSE ARSENE G. Martensplein 7, Zulte
 
DESMAELE GABRIEL Dorpstraat 56, 9870 Machelen
je kan nog e-mailen naar:Gaby.Desmaele@telenet.be
 
VAN ACKER RUDY Kaaistraat 1, Deinze

VAN WASSENHOVE JOHAN Lange Akkerstraat 48 deinze Deinze gsm 0473/80.20.68
 
PETER BRACKE gsm 052/42.34.27
 

Hartelijk Welkom op onze Website.
Onze parochie bekend maken naar buiten via electronische weg is in deze moderne tijd bijna een must.

Deze site helpt u een beetje inzicht krijgen van wat er allemaal leeft in onze parochiegemeenschap, en dat is heel wat. Overtuig uzelf.

Deze website is een electronische uitgave van de vroegere onthaalbrochure

Op deze site zijn we echter heel wat vrijer om wijzigingen aan te brengen.

De onthaalbrochure wordt niet elke week herdrukt... Wij kunnen, indien dit nodig is, praktisch dagelijks via deze weg "updaten".

Het is trouwens ook onze bedoeling deze website "levend" en "levendig" te houden. Kom geregeld op bezoek

Met vriendelijk groeten

uw Parochie secretariaat

Gildestraat 10
9870 Machelen Zulte
tel 09 388 83 36