Bospolder - Ekers Moeras

 

Op 21 juni ll. vonden we aan de Grote Put te Ekeren (domein Muisbroek) ca. 50 exemplaren van de Klavervreter (Orobanche minor). De populatie groeit, aan de rand van de put, onder en naast de aanwezige struiken.

De vondst van deze Bremraapachtige (familie Orobanchaceae) is zeer opmerkelijk. De laatste waarneming uit de Antwerpse dateert uit de Oude Landen vele jaren geleden. Ook op Vlaams niveau is deze vondst zeer goed. Buiten de duingebieden aan de kust is er geen enkele vindplaats van deze soort in het binnenland nog gekend. Sterker nog: In heel West-Europa is de Klavervreter sterk achteruit gegaan. Op zowat 75% van haar historische vindplaatsen is de soort inmiddels verdwenen.

De Ekerse regio is een historische vindplaats van de Klavervreter. De befaamde Antwerpse botanist Van Heurck vermelde in zijn flora omstreeks 1850 het voorkomen van de soort in Ekeren en omgeving.

Dat de Klavervreter net nu 'herontdekt' wordt is wellicht niet toevallig. In de eerste plaats werken we onder impuls van de werkgroep Natuurstudie en Monitoring aan aan nauwkeurige inventarisatie van het domein Muisbroek en de omliggende havengronden en van onze natuurreservaten Ekers Moeras en Bospolder in het bijzonder. 

In de tweede plaats is 1999 voor de Bremraapachtigen een bijzonder goed jaar. Zowel aan de kust als in de kalkgebieden (Gaume, Han sur Lesse, Viroinvallei), de traditionele gebieden waar de kritische bremrapen nog frequent voorkomen, zijn ze dit jaar meer aangetroffen.

Nochtans blijven alle bremrapen, waaronder de Klavervreter, zeer zeldzame soorten. Gelet op de sterke achteruitgang van de Klavervreter is de soort terecht aangeduid als 'sterk bedreigd' op de Rode Lijst van bedreigde hogere planten in Vlaanderen.
Allicht een soort om bij het beheer van de Ekerse Putten en Bospolder-Ekers Moeras in de toekomst rekening mee te houden. Een iets extensiever beheer van de rand van de put is wellicht aangewezen.

Mogelijk zijn er nog meer (onbekende) vindplaatsen in het Antwerpse. Volgend jaar uitkijken is de boodschap!

 

Info : Stefan, 02/627.42.12 (KBIN), stefan.versweyveld@kbinirsnb.be