een springcrack uit een volle zus van BIG BEN . . . a jumpingwonder out of BIG BEN's full sister . . . un excellent sauteur par une propre soeur de BIG BEN . . .