Lessuggesties

De klok, tijd: gedichten.

Spreekwoorden en zegswijzen:

In het zesde leerjaar kunnen we de lln leren plannen. Zo leren ze hun TIJD nuttig gebruiken.

Derde graad: de dagen van de week, de maanden, het uur in het Frans.

We kunnen ook de Romeinse cijfers aanbrengen met behulp van de klok. Of een klok met Romeinse cijfers leren lezen.

Als je een project doet over tijd: in de lessen Nederlands: de tijden aanbrengen/ herhalen (tegenwoordige tijd, verleden tijd).

In het eerste leerjaar leren ze de kinderen de dagkalender, misschien kan je daarvoor ook een klok hanteren. Waarbij je dan verschillende kleuren gebruikt voor de ochtend (geel van 9 tot 12), voor de middag (rood van 12 tot 6) en voor de avond (zwart van 6 tot 9). Dan kan je per kleur met prenten werken bv geel = start school, rood = 12u eten en zwart = 6u huiswerk maken, zodat de kinderen iedere keer zien dat dit om een verschillende tijd gaat. Dan later in het jaar kan je deze klok gebruiken om het uur aan te leren.