Dafke's Guide to Kleurenwiezen

 

Opmerkingen vooraf:

- het spel wordt met 4 spelers gespeeld

- volgorde van de soorten: Hartens-Koekens-Peekens(=Schoppen)-Klavers

- volgorde van de kaarten: A-H-V-B-10-9-8-7-6-5-4-3-2

Delen:

Er wordt gedeeld met de volledige pak kaarten (52, geen jokers) in drie beurten, de mogelijkheden zijn dus: 5-4-4, 4-5-4 en 4-4-5.

Het vragen:

De eerste beurt is zonder twijfel de belangrijkste van gans het spel. Hierin wordt bepaald wie met wie speelt en waarvoor.

Vooraleer het bieden te beginnen, controleert iedereen of het geen troel is. Troel is wanneer 1 speler 3 of meer azen heeft. De speler met de 4de aas vormt dan automatisch team met hem en er wordt gespeeld voor dubbele punten. De speler met de 4de aas begint het spel. Bij troel moet de aas sowieso in de eerste ronde vallen. Speelt de speler-met-de-vierde-aas z'n aas, dan wordt er naar 8 slagen gespeeld, anders naar 9. Ingeval een speler 4 azen heeft, dan vormt hij team met de speler die de hoogst overgebleven kaart in bezit heeft (harten heer, koeken heer, ...). Er zijn slechts 2 combinaties die boven troel gaan, namelijk blote miserie en solo slim. Daarover later meer.

De speler links van degene die gedeeld heeft begint. Hij heeft drie opties:

- Passen: Hij onthoudt zich van alle verdere biedpraktijken en speelt sowieso tegen degene(n) die het bieden wint. Meestal enkel te doen bij extreem slechte kaarten, en dan nog...

- Wachten: Hij biedt noch past, maar houdt de optie open om wanneer het terug aan zijn beurt is (in het bieden) om alsnog met iemand mee te gaan. Hij mag dan wel zelf geen kleur meer voorstellen. Alleen de eerste speler die biedt heeft deze optie!

- Vragen: Bij het vragen zijn er drie opties: een kleur vragen (bedoeling met 2), alleen gaan in een kleur of een specialleke. Speciallekes kunnen enkel in de eerste vraagronde gevraagd worden! De lijst met speciallekes volgt verderop.

We lopen nu het rijtje verder af in de negatieve zin (ook wel gemoedelijk de wijzerzin genoemd). De volgende speler kan zoals vermeld enkel vragen of passen. Bij het vragen heeft hij nu (naast de speciallekes) de optie om ofwel zelf een kleur voor te stellen (alleen of met 2) ofwel om mee te gaan met het voorstel van iemand anders ("Ik ga mee in de klavers"). Eens een koppeltje gevormd is, ligt dit vast, geen van beide spelers kan daar nog onderuit (kleine uitzondering: bij verlies in het bieden, heeft de vrager wel nog de optie om alleen te gaan).

Na de eerste ronde zijn er basically twee mogelijkheden:

- ofwel ligt alles vast: iemand heeft een specialleke geboden, er zijn twee teams gevormd, er gaan er 2 alleen en er is 1 team, ... : in dit geval wordt onmiddellijk naar de het bieden gegaan (zie de desbetreffende sectie).

- ofwel ligt nog niet alles vast en wordt er gewoon verdergevraagd. Wanneer iemand iets gevraagd heeft en er is niemand mee meegegaan heeft hij de optie om ofwel zijn vraag te herhalen, ofwel alleen te gaan in die kleur ofwel om mee te gaan met het voorstel van iemand anders wiens vraag ook nog niet is beantwoord. Dit gaat zo door tot alles vast ligt, dus tot iedereen aan een contract gebonden is (alleen of met twee), ofwel gepast heeft.

De speciallekes:

De speciallekes, in stijgende volgorde van prioriteit zijn:

- Kleine miserie: iedereen gooit (of legt) 1 kaart weg, en degene die kleine miserie gevraagd heeft, mag geen enkele slag behalen. Er is geen troef.

- Pico: de speler die vraagt moet exact 1 slag behalen. Er is eveneens geen troef.

- Abondance: de speler die vraagt noemt de kleur waarin hij abondance gaat spelen en moet minstens 9 slagen behalen. Hij mag als eerste uitkomen. De kleur die hij gevraagd heeft is tevens troef.

- Miserie: de speler die vraagt mag geen enkele slag behalen. Geen troef.

- Blote miserie: de speler die vraagt legt z'n kaarten bloot op tafel (bloot in de betekenis dat iedereen nu z'n kaarten kan zien...) en mag geen enkele slag behalen. Geen troef.

- Solo slim: de speler die vraagt moet alle slagen behalen. Er is geen troef, en hij mag zelf als eerste uitkomen.

Zoals reeds eerder opgemerkt gaan enkel blote miserie en solo slim boven troel.

Het bieden:

Alle speciallekes hebben voorrang op gewone kleur vragen (alleen of met 2), het hoogste specialleke wint. Er mogen meerdere spelers hetzelfde specialleke vragen (vb. met 2 pico gaan), ze spelen dan wel elk voor hun eigen rekening.

Zijn er geen speciallekes, dan gaat het gewone bieden door. De laagste kleur die gevraagd is (klavers bv.) begint. Ingeval het om een team gaat dat een kleur gevraagd heeft, is het altijd degene die meegegaan is die biedt! Degene die oorspronkelijk gevraagd heeft, zwijgt in alle talen!

Het minimum bod om te beginnen is 8 slagen voor teams en 6 slagen voor solos. Het bod van een solospeler is 2 slagen meer waard dan dat van een team. Om boven een solobod van 6 klavers te gaan, moet een team dus bv. 8 peekens bieden. Zo wordt er telkenmale opgeboden tot iedereen stopt met opbieden. Degene(n) die op dat moment het hoogste bod heeft/hebben, speelt/spelen. Dit is dus een aantal slagen die dienen behaald te worden (alleen of met 2), waarbij de gevraagde kleur troef is.

Het spel zelf:

De speler links van de deler komt uit (tenzij anders vermeld). Volgen moet, kopen mag. Het team of de speler die slag haalt, raapt deze op, best in overzichtelijke stapeltjes. Zoals onderhand wel al duidelijk zal zijn, is het aantal slagen van belang, en niet de kaarten op zich (zoals in Manillen).

De afrekening:

En dan nu hetgeen waar het om draait: the money!

Een team met 2 ontvangt 2 fr. + het aantal supplementaire slagen*1fr per persoon wanneer ze het vooropgesteld aantal slagen halen (de verliezers betalen dan uiteraard elk 2fr. + 1fr. per supplementaire slag). Een speler alleen krijgt 6 fr. +3fr.*het aantal supplementaire slagen (de rest betaalt dus 2fr.+1fr.*supplementaire slagen).

Bij het niet halen wordt het tegenovergestelde gedaan: het team dat gespeeld heeft betaalt 2fr. +1fr.*het aantal slagen tekort (minstens 1). Een speler alleen betaalt 6fr. +3fr.*aantal slagen tekort.

Wanneer alle slagen gehaald worden door 1 speler/team, tellen de punten dubbel. Dit is ook het geval bij troel.

De vereffening van de speciallekes is als volgt:

Specialleke Speler krijgt/betaalt
kleine miserie 15 fr.
pico 18 fr.
abondance 21 fr.
miserie 30 fr.
blote miserie 45 fr.
solo slim 60 fr.

Wanneer 2 spelers terzelfdertijd een specialleke doen, worden de bedragen afzonderlijk van elkaar berekend en nadien opgeteld. Een voorbeeld: 2 spelers (A en B) gaan voor miserie.

- Speler A haalt het en speler B niet: Speler A krijgt 30 fr. (B, C en D betalen elk 10 fr.); Speler B betaalt 30 fr. (A, C en D krijgen elk 10 fr.). Netto betekent dit dat speler A 40 fr. krijgt en speler B 40 fr. betaalt, C en D blijven op 0.

- beide spelers halen het. Speler A krijgt 30 fr. (B, C en D betalen elk 10 fr.); Speler B krijgt 30 fr. (A, C en D betalen elk 10 fr.). Netto krijgen A en B dus 20 fr. en betalen C en D 20 fr.

Indien gewenst kunnen deze bedragen nog gemultipliceerd worden met een positief reeel getal.

vragen, opmerkingen? Mailen!
(c) Dafke, November 2000