HET L.R.V.-GEWEST GEEL

 

Het Organiek Reglement van L.R.V. voorziet in een organisatorische indeling van de plaatselijke rijverenigingen in gewesten.

Volgende rijverenigingen behoren tot het L.R.V.-gewest GEEL:

Aan het hoofd van het gewest staat een gewestraad. De gewestraad bestaat uit twee afgevaardigden van elke aangesloten plaatselijke vereniging. De gewestraad koordineert de aktiviteiten van de plaatselijke rijverenigingen. In het bijzonder verleent de raad zijn medewerking aan de ruiteraktiviteiten in het gewest en neemt daartoe zelf de nodige initiatieven, telkens in overleg met het Provinciaal Bestuur.

Het gewestbestuur staat in voor de uitvoering van de beslissingen van de gewestraad.

 

KBC Rekeningnumer: 733-0202787-87 op naam van LRV-Gewest Geel.

Gewestbestuur:

Functie

Naam

Adres

Telefoon GSM e-mail
Voorzitter

Alfons 
Van Bylen

Slachterijstraat 49
2260 Westerlo
014-264539   fonsvanbylen@belgacom.net
Monitor Springen

Jozef
Van de Poel

Bremstraat 49
2460 Kasterlee
014-851450 0473-654041 vandepoel.smolders@belgacom.net
Monitor Dressuur

Eric

Gybels

Wetsberg 45
3980 Tessenderlo
  0473-200030 gaby@danyjacobs.com 
Secretaris

Ludo

De Busser

Haanheuvel 10
2250 Olen

014-225636 0475-416679
0478-482122
ludo.de_busser@skynet.be
Schatbewaarder          

Vormings-

verantwoordelijke

Jos

Hermans

Groot Rees 83
2460 Kasterlee

014-850409   hermans.jos@skynet.be

P.R.-

Verantwoordelijke