Welcome to our home page. This page has a lot of pictures of our trip to Loreto, Baja California Sur. We went there to see whales and that was what we got to see: Blue whales, Fin whales and Gray whales, not counting dolphins and sealions.

Welkom op onze home page. Op deze pagina's staan een boel foto's van onze vakantie in Loreto, Baja California Sur. We gingen naar daar om walvissen te kijken, en dat is dan ook wat we gezien hebben: Blauwe vinvissen, gewone vinvissen en Grijze walvissen - de dolfijnen en zeeleeuwen niet meegeteld.

This is a quite "heavy" page, comfortable if you have a high speed connection to the Internet, maybe a bit slow with other connections. Flash (5) is required to look at the pictures. The page is optimized for a resolution of 1024x768. 800x600 is fine too. Higher or lower resolutions will show a different lay out than we ment it to be.

Deze pagina is redelijk "zwaar", prima te doen met een breedband verbinding naar Internet, misschien een beetje traag met een normale verbinding. Flash (5) is nodig om de foto's te bekijken. De pagina wordt best bekeken met een resolutie 1024x768. Hogere of lagere resoluties geven een ander beeld dan we oorspronkelijk bedoelden.

P.S. if you whish to change or stop the music, do so while you have thumbnails on the screen.

P.S. als je de muziek wil stoppen of veranderen doe dit dan als de thumbnails op het scherm staan.

P.S.2. if you really, really, really want one of our pictures and you have a very, very good reason, send us an email. The pictures may not be used for commercial purposes without permission of the owner.

P.S.2. als je foto's wenst van onze home page en je hebt daarvoor een hele goede reden, stuur ons dan een email. De foto's mogen niet voor commerciele doeleinden gebruikt worden zonder toestemming van de eigenaar.

CONTINUE TO THE WHALES

VERDER NAAR DE WALVISSEN

PLEASE TAKE ME SOMEWHERE ELSE

NEEN, TOCH MAAR ERGENS ANDERS NAARTOE