Limburg- Het Oude Land van Loon

Driemaandelijks tijdschrift uitgegeven door de Federatie van Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg vzw

 

Deze website is overgebracht naar

http://users.skynet.be/limbuloon

Het nieuwe e-mailadres van Theo Coun is

theo.coun@skynet.be