Guide de conversation FRANCAIS - LETTON

flaglv

FRANČU - LATVIEŠU sarunu vārdnīca

Ce livre a été rédigé en 1995 par un belge francophone.
Des centaines d'heures de travail ont été nécessaires afin de respecter au mieux les nuances de chaque langue, et d'optimiser son utilisation.
Nous espérons que celui-ci vous permettra d'ouvrir les portes de l'amitié entre la Lettonie et les pays de langue française.

Šo grāmatu sastādìjis 1995 g. kāds beļģis, kura mātes valoda ir franču.
Simtiem darba stundu bija nepieciešamas, lai, pēc iespējas labāk respektējot abu valodu nianses, panāktu optimālu šī darba formu.
Mēs ceram, tas jums ļaus atdarīt visas durvis starp Latviju un franču valodā runājošām zemēm.

--------------------------------------------------------------

  TABLE DES MATIERES  
SATURA RĀDĪTĀJS
cliquez sur les liens
 
  Amitié
Automobile
Avion
Bonheur
Change
Commerce
Conjugaisons
Couleurs
Courrier
Dates
Déclinaisons
Douane
En ville
Famille
Foi
Heures
Hôtel

Maison
Maladie
Météo
Mois
Musique
Nombres
Particules
Philosophie
Politesses
Présentations
Prononciation
Quotidien
Repas
Téléphone
Train
Tristesse
  Automašīna
Datumi
Deklinācijas (lv)
Draudzība
Filozofija
Ģimene
Ikdienas saruna
Izruna
Konjugācijas
Krāsas
Laiks
Laime
Lidmašīna
Māja
Maltītes
Mēneši
Muita
Mūzika
Partikulas
Pieklājība
Pilsētā
Pulkstenis
Sarakste
Skaitļi
Skumjas
Slimības
Telefons
Ticība
Tikšanās
Valūta
Veikali
Viesnīca
Vilciens

--------------------------------------------------------------

"Il y a deux tragédies dans la vie :
La première est de ne pas avoir ce que désire ton coeur,
La deuxième, c’est de l’avoir"

"Dzīvē ir divas traģēdijas :
Viena ir nedabūt to, ko sirds vēlas,
Otra ir to dabūt"