Meten en metend rekenen

Terug naar wiskunde

Romeinse cijfers

 

Vak: wiskunde Leerjaar:5de Aantal lln: 23

Onderdeel: getallenkennis

Lesonderwerp: Romeinse cijfers Lestijd:

Beginsituatie (inhouden, voortaken, werkvormen, leerlingenkenmerken, actualiteit, accommodatie)

Lln kennen de Romeinse cijfers van titels (Koning Albert II) en van de klok.

 

Doelen van de activiteit (cognitief, psychomotorisch, sociaal en affectief)

 

Lln kunnen de Romeinse cijfers herkennen en verklaren.

Lln kunnen Romeinse cijfers vergelijken met Arabische cijfers.

Lln kunnen Arabische cijfers omzetten in Romeinse cijfers.

 

Informatiebronnen

Leerplan: wiskunde VVKBO

Handboek van de school: Op nieuwe basis

Andere bronnen: ____________________________________________________________________

Bordplan in bijlage ja 0 neen 0

Werkblad : in bijlage ja 0 neen 0

ingevuld ja 0 neen 0

Duur

(min)

Lesfasen en lesinhoud (wat)

Didactische werkvormen, klasschikking, groepering… (hoe)

Media

 

Introductie

   
 

Lkr laat klok zien met Romeinse cijfers,vraagt aan de lln hoe laat

aanschouwelijk aanbieden

klok

 

het is.

   
 

Waar zie je nog zulke cijfers? à koningen en pauzen

Koning Leopold III ( de derde), Louis XIV

 
 

Over zulke cijfers leren we vandaag

   
       
 

Kern

   

Vergelijken van de waarde van sommige Arabische cijfers met

OLG

 

de Romeinse cijfers.

   
 

Vergelijken met de cijfers van de klok, lkr noteert op bord

zie bordplan aub

 
 

Hoe staan de cijfers op de klok bij je thuis? 12 of XII

   
 

Lkr probeert tot de regel te komen dat eenzelfde cijfer hoogstens

   
 

driemaal achter elkaar voorkomt; eventueel met hulp van de lkr.

   
 

Het getal dat juist voor de 5 (10, 15, 20,…) komt, wordt gevormd

   
 

door een aftrekking bv. XIV

   
 

Toepassing:

   
 

Lkr schrijft enkele Arabische cijfers op het bord, lln schrijven er

eerste 5 oefeningen worden samen gemaakt

 
 

de Romeinse cijfers achter.

individuele opdrachtvorm

 
 

Toepassingen zie bijlage aub

   
       
 

Slot

   
 

lln lossen oefeningen op in het handboek p. 13 – 14

individuele opdrachtvorm

 
 

klassikale verbetering

klassikale opdrachtvorm

 

 

H="19%" VALIGN="TOP">