Luisteroefening

Terug naar de index

Terug naar Nederlands

 

Keizer in de klas (5de studiejaar)

Werkblad Keizer in de klas

Fragment: Keizer in de klas

 

Keizer in de klas

Vak: taal Leerjaar: 5de studiejaar

Onderdeel: luisteroefening

Lesonderwerp: fragment uit "Keizer in de klas" Lestijd: 9.40u - 10.30u

Beginsituatie (inhouden, voortaken, werkvormen, leerlingenkenmerken, actualiteit, accommodatie)

voor deze les zal uitgegaan worden van een kinderboek

Doelen van de activiteit (cognitief, psychomotorisch, sociaal en affectief)

Leerlingen kunnen:

Aandachtig luisteren naar het voorgelezen verhaal

De daarbij gestelde vragen correct kunnen oplossen

Andere leerlingen niet storen tijdens het luisteren

De aandacht bij het verhaal houden

Informatiebronnen

Leerplan: taal, luisteren, VVKBaO

Handboek van de school:

Andere bronnen: "keizer in de klas", Bart Demyttenaere & Wouter Kersbergen, katapult

Bordplan in bijlage ja 0 neen 0

Werkblad : in bijlage ja 0 neen 0

ingevuld ja 0 neen 0

Duur

(min)

Lesfasen en lesinhoud (wat)

Didactische werkvormen, klasschikking, groepering… (hoe)

Media

 

Introductie

   
 

leerkracht kondigt les aan

   
 

leerkracht vertelt kort iets over boek

OLG

 
 

 
       
 

Kern

   
 

Leerkracht vertelt een stukje uit een boek, leerlingen luisteren

verbaal aanbieden, individuele opdrachtvorm

Boek

Hoofdstuk een: oorlog in 5A

 

Hoofdstuk vier: Villa Romana

 
 

Leerlingen vullen werkblad in

Individuele opdrachtvorm

Werkblaadjes

 

Klassikale verbetering

Werkblaadjes worden gewisseld met andere leerlingen

 

 
 

Slot

 
 

Wanneer er nog veel tijd over is, leest leerkracht nog enkele

verbaal aanbieden

 
 

stukken voor uit het boek. De leerlingen luisteren aandachtig

   

Terug

Werkblad: Keizer in de klas

Naam:…………………………….

Luisteroefening: Keizer in de klas

 

Los de volgende vragen op:

1. Duidt het juiste antwoord aan

 

 

De klas waar het verhaal over gaat is:

0 4A

0 4B

0 5A

0 6A

De meester van de klas in het verhaal heet:

0 Benny

0 Mark

0 Karel

0 Caesar

De leerlingen krijgen:

0 geschiedenis

0 aardrijkskunde

0 wiskunde

0 natuurkennis

 

Los de volgende vragen op

Vindt de directrice het erg dat de meester op deze manier lesgeeft? (denk vooral aan het einde van het verhaal)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meneer Kempeneers heeft druiven naar de klas gebracht, wat zegt hij tegen de meester?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat zegt de meester als een leerling ook het kruis aan de muur wil verven?

 

 

 

 

 

 

Welke kleur gebruiken ze voor het verven van het lokaal?

 

 

 

 

Waarom staan de radiators volledig open in de klas?

 

 

 

 

Zou jij graag op deze manier les krijgen? Waarom, waarom niet?

 

 

 

Terug

Fragment: Keizer in de klas

Oorlog in 5A!

Fragmenten uit het boek: keizer in de klas, Bart Demyttenaere & Wouter Kersbergen uitgeverij standaard

De bel gaat. Deuren vliegen open en kinderen stormen naar buiten. Het is speeltijd. De klasdeur van 5A blijft dicht. Binnen is er geen beweging. Vijftien kinderen staren met open mond naar de meester. Voor hen is de tijd blijven stilstaan. Ze krijgen geschiedenis. Meester Marc is in zijn gewone doen. Hij staat op zijn lessenaar en kijkt door het raam naar buiten.

‘Ave, Caesar!! Morituri te salutant! Zij die gaan sterven groeten u!’ Schreeuwt hij luidkeels door de klas. De Romeinse meester kruist zijn armen en kijkt trots op zijn leerlingen neer. Niemand verroert zich. Elke donderdag doet hij het weer. En als hij het doet, dan meent hij het ook. Meester Marc is een geval apart. Geschiedenis vindt hij meer dan een les. Over de oude Belgen vertel je niet zomaar. Om recht van spreken te hebben, moet je eerst tussen hen geleefd hebben!

Alle kinderen zijn dol op meester mark. Hij doet soms wel wat vreemd, maar dat maakt het nu net zo leuk! Je moet het maar doen: in een Romeinse toga en op sandalen tussen de opstellen van je leerlingen gaan staan! Mevrouw de directrice heeft zich al lang bij de feiten neergelegd: meester Marc is een rare vogel, maar hij doet niemand kwaad. Zolang hij de steloefeningen waar hij met zijn blote voeten op staat, ook verbeterd, vindt ze er geen graten in.

De bel gaat. Dit kinderen op de speelplaats gaan muisstil in hun rij staan. Door de lange gang klinkt luid gebrul en gekletter. In 5A wordt een veldslag uitgevochten. Meester Marc schreeuwt vanaf de kast bevelen naar zijn grondtroepen.

"Is dat sterven, Anke? Een pijl in je borst doet heus pijn hoor!"

"Geef hem er van langs, Jeroen! Geen medelijden met de vijand!"

Het Romeinse leger staat op het punt de dappere Galliërs een zware nederlaag toe te brengen. Met een lenige sprong duikt de meester - aanvoerder van de kast en geeft Pieter, de laatste Eburoon, de genadeslag. Alle overlevenden Romeinen rennen juichend door de klas. De gesneuvelde soldaten krabbelen overeind en gaan weer op hun plaats zitten. De les zit er weer op.

Maarten steekt zijn hand op: meester, ik wou dat we elke dag zo les hadden. Het is zo fijn om echte Romein te zijn. Gaan we morgen verder?

De klas ziet Maartens idee wel zitten. Meester markt ook. Met zijn rechterhand wist hij het zweet van zijn voorhoofd en denkt even na. Hij vindt de ideeën van zijn leerlingen nooit te gek. " Voor mijn part blijven we de hele week Romein, maar dan doen we het wel zoals het hoort. Met alles erop en eraan!"

Alle kinderen begrijpen onmiddellijk wat van hen verwacht wordt. Weer veel huiswerk tegen morgen.

Villa Romana

Zo, dat is dan de laatste.

Mijnheer Kempeneers plaatst de 20ste kist met blauwe druiven in een hoek van de klas. Mijnheer Kempeneers is fruithandelaar en de vader van Maarten. Wacht niet te lang om ze op te eten, meester, ze zijn al zeer rijp.

Dat zal wel lukken en anders maken we er wel wijn van, roept de meester-keizer vanaf zijn stelling. Moet het plafond ook oranje, Caesar? Caesar Marcus bekijkt zijn klas. Het resultaat is niet mis: drie muren zijn bijna klaar en op de vierde wand werken Claudius en Livia aan hun Romeinse fresco. Is er nog genoeg verf, Julia? Absoluut, Caesar, en thuis staan nog twee potten. Neem het plafond er dan ook maar bij , besluit de keizer. Het vroegere grijsgroene klaslokaal is onherkenbaar geworden. Zelfs het bord is verdwenen onder een dikke laag knaloranje verf. Alle schriften en boeken zitten veilig opgeborgen in de oranje kasten. De oranje radiatoren staan roodgloeiend. Het was immers warm in het oude Rome. Op het moment dat Laetitia het gipsen kruisbeeld met een oranje kwast te lijf wil gaan, grijpt Caesar in. Stop, waar ben je mee bezig! Jezus was nog niet geboren in 50 voor Christus. De keizer knikte instemmend: dat we daar niet eerder aan gedacht hebben! Zet hem maar gauw op te gang, bij de rest van de toekomst.

Op de gang weerklinkt een grauw gekrijs: wat moet dit allemaal?

In de deuropening verschijnt een paarsaangelopen directrice met een klad verf op haar bril. Ik eis een verklaring! En wel nu! Waar hangt die meester van jullie uit? Diana wijst met haar hand naar het plafond. Op de stelling ligt de keizer het plafond te schilderen. Dag mevrouw. Hoe maakt u het? Let maar niet op de rommel. We zijn zo klaar.

Het lichtpaarse hoofd van de school zwelt langzaam op. Sprakeloos hapt ze naar adem. Haar ogen schieten razendsnel van het oranje bord naar de radiatoren. Jij bent stapelgek geworden, gilt ze. Het lijkt wel alsof je op hol geslagen bent! Versuft gaat ze enkele passen achteruit. Het Romeinse volk kijkt haar triomfantelijk aan. Pas op voor de kast, probeert Remus voorzichtig. Ze is namelijk pas geverfd. Als door een wesp gestoken, vliegt de directrice door de deur naar buiten. Hier krijg je nog spijt van! Buldert ze! De naaldhakken laten kleine oranje vlekjes op de witte vloertegels achter.

 

Terug

Heeft u nog lessen?  Stuur ze op naar mij via benny.schepens@wol.be

es op de witte vloertegels achter.

 

Terug

Heeft u nog lessen?  Stuur ze op naar mij via benny.schepens@wol.be