Getallenkennis

Terug naar Wiskunde

Breuken

Breuken vereenvoudigen en gelijknamig maken

Breuk + - x een getal

    Eerste werkblad
    Tweede werkblad

Breuken gelijknamig maken (vervolg)

Breuken x en : door een natuurlijk getal

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Breuken vereenvoudigen

Vak: Wiskunde Leerjaar: type 8

Onderdeel: cijferen en breuken

Lesonderwerp: breuk vereenvoudigen Lestijd: 9.40 – 10.30 u breuk gelijknamig maken Leerkracht: juffrouw Jaklien, juffrouw Inge

Beginsituatie (inhouden, voortaken, werkvormen, leerlingenkenmerken, actualiteit, accommodatie)

Eerste deel van de les is het vervolg van gisteren: cijferoefeningen afmaken

Tweede deel is herhaling van breuken vereenvoudigen

Derde deel is het breuken gelijknamig maken

Doelen van de activiteit (cognitief, psychomotorisch, sociaal en affectief)

Lln kunnen

De uitkomst van gegeven oefeningen correct bekomen door middel van een cijferoefening

Breuken vereenvoudigen tot het verder niet meer kan

Breuken gelijknamig maken (als inleiding tot breuken optellen en aftrekken)

Informatiebronnen

Leerplan: Wiskunde, VVKBaO

Handboek van de school: /

Andere bronnen: Div. wiskunde handleidingen

Bordplan in bijlage ja 0 neen 0

Werkblad : in bijlage ja 0 neen 0

ingevuld ja 0 neen 0

Duur

(min)

Lesfasen en lesinhoud (wat)

Didactische werkvormen, klasschikking, groepering… (hoe)

Media

 

Introductie

   
 

Afwerken werkblad cijferen van maandag!

individuele opdrachtvorm

 
 

(eventueel al verbeteren)

klassikale verbetering

 
       
 

Kern

   
 

Herhaling breuken vereenvoudigen

   
 

Lkr schrijft enkele breuken op bord, lln moeten deze

klassikale opdrachtvorm

 

vereenvoudigen. Hierna maken ze het eerste deel van het werk-

 

blad.

individuele opdrachtvorm

werkblad

 

Verbetering eerste oefening

klassikale verbetering

 
 

Aanbrengen gelijknamig maken

   
 

Probleemstelling: Welk is het grootste deel van de taart?

Lkr noteert op bord

 
 

¾ of 2/8.

 

taartschijven

 

Lkr laat taart zien verdeeld in 4, neemt 3 stukken

   
 

Lkr laat taart zien verdeeld in 8 stukken, neemt er 2

   
 

Veel werk à gemakkelijker maken

   
 

¾ en 2/8 hebben verschillende noemer. Gemakkelijk is dezelfde

OLG

 
 

noemer. Kunnen we dezelfde noemer maken? Welke? Hoe?

   
 

2/8 vereenvoudigen naar ¼.

   
 

Welk is het grootste deel? ¼ of 3/8?

   
 

Concreet uitwerken met taartschijven.

lln zien dat dit niet mogelijk is door T en N door zelfde

 
   

getal te delen

 
 

Hoe dan? à lln laten verwoorden, anders zelf aanbrengen

   
 

niet T en N door zelfde getal delen, maar met zelfde getal ver-

Hierna wordt een ander voorbeeld aan bord uitgewerkt

 
 

menigvuldigen.

¼ en 2/3. (zonder concrete voorstelling)

 
   

Daarna regel op bord schrijven.

 
 

Slot

   
 

Inoefening, door werkblad in te vullen

eerste oefening klassikaal, de rest individueel

 
 

Afsluiting les

   

Werkblad nodig? Klik hier

Terug

Breuk + - x een getal

Vak: Wiskunde Leerjaar: type 8 Aantal lln: 11

Onderdeel: Herhaling breuken School: BO Martinusschool

Lesonderwerp: Breuk +, -, x, : Lestijd: 10.45 u – 11.35 u getal

Beginsituatie (inhouden, voortaken, werkvormen, leerlingenkenmerken, actualiteit, accommodatie)

Deze les is een herhalingsles

 

Doelen van de activiteit (cognitief, psychomotorisch, sociaal en affectief)

LLn kunnen:

Getal optellen bij een breuk.

Getal aftrekken van een breuk

Breuk vermenigvuldigen met een getal

Breuk delen door een getal.

Zelfstandig werken.

Informatiebronnen

Leerplan: Wiskunde, VVKBaO blz 41

Handboek van de school:

Andere bronnen: ____________________________________________________________________

Bordplan in bijlage ja 0 neen 0

Werkblad : in bijlage ja 0 neen 0

ingevuld ja 0 neen 0

 

Duur

(min)

Lesfasen en lesinhoud (wat)

Didactische werkvormen, klasschikking, groepering… (hoe)

Media

 

Introductie

   
 

Aankondiging les: herhaling

   
       
       
 

Kern

   
 

Lkr herhaalt van alle soorten 1 oefening samen met de lln

klassikale opdrachtvorm

 
 

Eventueel met materiaal (papierstroken)

   

 

Lln vullen individueel het werkblad in.

individuele opdrachtvorm

werkblad 1

 

Klassikale verbetering

klassikale opdrachtvorm

 
       
       
 

Slot

   
 

Lln vullen tweede werkblad in

individuele opdrachtvorm

werkblad 2

 

Klik hier voor het eerste werkblad te openen in WORD

Klik hier voor het tweede werkblad te openen in WORD

Terug

Breuken gelijknamig maken

Vak: Wiskunde Leerjaar: type 8

Onderdeel: breuken

Lesonderwerp: gelijknamig maken Lestijd: 9.40u - 10.30u opslaan

Beginsituatie (inhouden, voortaken, werkvormen, leerlingenkenmerken, actualiteit, accommodatie)

deze les is het vervolg van vorige week

deze les dient om de oefeningen nog eens extra in te oefenen

deze les wordt gegeven aan de grote groep van wiskunde

 

Doelen van de activiteit (cognitief, psychomotorisch, sociaal en affectief)

Leerlingen kunnen:

Twee breuken gelijknamig maken

Zelfstandig werken

Vlot doorwerken

De leerlingen kunnen werken met de rekenspelletjes

Leerlingen kunnen ontzag tonen voor het materiaal

Informatiebronnen

Leerplan: Wiskunde, VVKBaO

Handboek van de school:

Andere bronnen: Diverse wiskundemethodes

Bordplan in bijlage ja 0 neen 0

Werkblad : in bijlage ja 0 neen 0

ingevuld ja 0 neen 0

Duur

(min)

Lesfasen en lesinhoud (wat)

Didactische werkvormen, klasschikking, groepering… (hoe)

Media

 

Introductie

   
 

teruggrijpen naar les van vorige week in verband met breuken

   
 

korte herhaling: leerkracht schrijft oefening aan bord,

   
 

wordt klassikaal opgelost

klassikale opdrachtvorm

 
       
 

Kern

   
 

Deze les dient vooral als inoefening, daarom krijgen de

 

leerlingen een werkblad dat ze individueel oplossen.

Individuele opdrachtvorm

Werkblaadjes

 

De leerlingen die klaar zijn, mogen werken met de

 
 

rekenspelletjes. Deze rekenspelletjes worden voor het uitdelen

 

Rekenspelletjes

 

van de werkblaadjes uitgelegd aan de hele klas.

 

 
 

Slot

 
 

klassikale verbetering van de werkblaadjes

Klassikale opdrachtvorm

 

Voor het bijhorende werkblad, klik hier

Terug

 

Vak: Wiskunde Leerjaar:5de Aantal lln: 24

Onderdeel: hoofdrekenen 

Lesonderwerp: breuken x en : door een natuurlijk getal     Lestijd: 8.30 –9.20 u

Beginsituatie (inhouden, voortaken, werkvormen, leerlingenkenmerken, actualiteit, accommodatie)

Lln kennen het begrip breuk, de namen teller en noemer.

Lln weten dat ze breuken tegenkomen in het dagelijkse leven (recepten,…)

 

Doelen van de activiteit (cognitief, psychomotorisch, sociaal en affectief)

Lln kunnen:

Eenvoudige breuken vermenigvuldigen met en delen door een natuurlijk getal.

Met eigen woorden vaststellingen kunnen formuleren.

Een gevarieerde wiskundige woordenschat kunnen gebruiken.

Het product of quotient kunnen herleiden tot de eenvoudigste vorm.

 

Informatiebronnen

Leerplan: VVKBaO, Wiskunde

Handboek van de school: Op nieuwe basis blz. 107 - 111

Andere bronnen: ____________________________________________________________________

Duur

(min)

Lesfasen en lesinhoud (wat)

Didactische werkvormen, klasschikking, groepering… (hoe)

Media

 

Introductie

   
 

Lkr laat lln verzamelen rond demo-tafel.

opdrachtvorm

chocolade

 

Lkr laat lln ¼ reep chocolade nemen. Bespreking.

OLG

 
 

Neem nu eens 4 x ¼ reep chocolade. Bespreking.

   
       
 

Kern

   
 

Lkr noteert op het bord (zie bordplan aub)

¼ x . = 4/4 of 1

 

Lkr neemt doosje met kaas, twee stukken ontbreken, welk deel

 

blijft er over? à 6/8

Opdrachtsvormen en OLG

 
 

Je verdeelt de rest nu gelijk onder je pa, je ma en jezelf.

leergesprek

 
 

Welk deel krijgt elk? à 6/8 : 3 = 2/8

   
 

Lln terug op plaats.

lkr noteert de bewerkingen telkens op het bord

 
 

Als je 2 keer 2/8 neemt, hoeveel heb je dan? à 2 x 2/8 = 4/8

   
 

Als je 3 keer 2/8 neemt, hoeveel heb je dan? à 3 x 2/8 = 6/8

   
 

Lkr neemt stokmeter en duidt 6/10, hoeveel is dit?

   
 

We halveren dit, lkr duidt aan. 3/10

   
 

Neem hiervan nu het drievoud. 3 x 3/10 = 9/10

   
 

Werken met 100-veldjes

 

100-veldjes

 

Lln duiden aan: 10/100 met verticale streepjes

lkr werkt mee aan het bord.

 
 

Neem dit nu 3 keer, met verticale streepjes.

3 x 10/100 = 30/100 = 3/10

 
 

Lln duiden 50/100 aan, halveer dit nu.

50/100 : 2 = 25/100

 
       
 

Lln maken nu oefeningen op de getallenas, lkr tekent getallenas

   
 

aan bord. zie bordplan

   
 

Lkr vraagt of er iemand een regeltje kan vormen voor deze soort

   
 

oefeningen.

   
 

Lkr noteert regel op bord (zie bordplan)

   

Duur

(min)

Lesfasen en lesinhoud (wat)

Didactische werkvormen, klasschikking, groepering… (hoe)

Media

 

Slot

   
 

Lln lossen oefeningen op

individuele opdrachtvorm

 
 

oefeningen: handboek 5B , p. 34 - 35

   
 

oefening 1, 2, 4, 5, 6

   
 

oefening 7 is extra (differentiatieoefening)

   
 

klassikale verbetering

klassikale opdrachtvorm

 
 

Wanneer er geen tijd meer is neemt de lkr de schriften mee naar

   
 

huis om te verbeteren.

   

Terug

s neemt de lkr de schriften mee naar      

huis om te verbeteren.    

Terug