FEDERATIE VAN VLAAMSE KERSTSTALLENVRIENDEN

Meer info bij de bestuursleden

Afdeling Vlaams Brabant
René Sterckx Huldenbergstr. 24 3080 Duisburg Tel : 02 767 10 87 rene.sterckx@pandora.be

Afdeling West Vlaanderen
Henri Vansweevelt Hoogstraat 2 C 8554 St.Denijs Zwevegem
Tel: 056 68 83 95 H.Vansweevelt@skynet.be

Afdeling Antwerpen
Guido Troubleyn Jozef Balstraat 16 2600 Antwerpen
gsm 0479960664.
Maria De Bie; mariamertensdebie@scarlet.be ; telefoon 03 6630880
Paul Debaillie Pauwelslei 173 2930 Brasschaat Tel : 03 65145 24 paul.debaillie@skynet.be

Afdeling Oost Vlaanderen p.a.:
Jan Holvoet, Boomgaardstraat 2, 9120 Melsele
Tel: 03 775 38 08     Gsm: 0473 80 64 15   
E-mail: holvoet.jan@scarlet.be

ZETEL :RERUM NOVARUMLEI   47     2930 BRASSCHAAT       TEL EN FAX: 03 652 14 76
REKNR: 789-5814936-95. Lidgeld 12.5 euro per jaar (gezinsbasis).

Kerststallenroutes met de wagen , wandelen, fietsen ….. tentoonstellingen…….

Men kan deze kerststallentochten reeds aanvatten van half december, wij garanderen echter niet dat dan alle kerststallen al staan. De beste periode is vanaf kerstdag tot Driekoningen, omdat dan overal het Kindje Jezus in zijn kribbe ligt.
Ondanks de grote zorg waarmee wij de gegevens verzameld hebben , kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor foutieve mededelingen of tekortkomingen in deze brochure of tijdens de kerststallenroutes. Waarvoor onze verontschuldigingen. De vastgestelde gegevens mogen steeds gemeld worden aan de inrichter. Tevens zijn wij niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.
De dorpskerken, opgenomen in de routes, tonen tijdens deze periode hun kerststal. Jammer genoeg zijn deze kerken niet altijd open, wegens de huidige risico's voor diefstal en vandalisme. Meestal kan je een half uur voor of na de eucharistievieringen de kerkgebouwen bezoeken.
Wegens de feeërieke verlichting in tuinen en aan woningen, zijn deze tochten praktisch allemaal aan te bevelen bij valavond.


KERSTSTALLENROUTE IN " HET LAND VAN BEVEREN "

Deze brochure is gratis af te halen op de toeristische dienst van Beveren ; Zwijndrecht; Kruibeke; Temse; Waasmunster en St. Niklaas of in Zorgencentrum "De Regenboog" te Zwijndrecht.
Tevens vermeldt deze brochure de kerstactiviteiten en de eucharistievieringen van gans Groot Beveren.
Deze route vindt je ook www.beveren.be







Ons adres:

ZETEL :RERUM NOVARUMLEI   47     
2930 BRASSCHAAT       
TEL EN FAX: 03 652 14 76