K.B.B.B. - F.R.B.B.

Fédération Royale Belge de Billard - Région du Brabant
Koninklijke Belgische Biljartbond - Gewest Brabant

Welkom bij de sportarchieven van het Gewest Brabant. Deze site bevat de sportresultaten vanaf het sportjaar 1999 - 2000 en wordt ieder jaar bijgewerkt. De resultaten van het lopende sportjaar vindt U op de site
web.wanadoo.be/kbbb.brabant

 

Bienvenue aux archives de la Région du Brabant. Ce site reprend les résultats sportifs à partir de l'année sportive 1999 - 2000. Il est tenu à jour anuellement. Les résultats de l'année sportive en cours sont à consulter sur le site
web.wanadoo.be/kbbb.brabant

Archieven / Archives