Un CD de 650 photos est envoyé à chaque responsable d'équipe. Si vous ne l'avez pas reçu fin juin, nous vous prions de prendre contact avec Guy CAILLOUX.

Een CD met 650 foto's wordt naar elke ploegverantwoordelijk per post opgestuurd. Heeft U hem nog niet gekregen tegen einde van juni, gelieve contact te nemen met Guy CAILLOUX. 

guy.cailloux@lachambre.be
guy.cailloux@ibelgique.com
TEL: 02 / 242.63.59
Click on the photo to get it LARGER
     

            

       

Welcome