Jeugdraad Lichtervelde

 

  De Jeugdraad is een officieel advies- en inspraakorgaan. Dit wil zeggen dat de Jeugdraad invloed heeft op bepaalde beslissingen die door het gemeentebestuur genomen worden. In de Jeugdraad zetelen vertegenwoordigers van de Lichterveldse jeugd. Dit zijn enerzijds afgevaardigden van de Lichterveldse jeugdverenigingen en anderzijds niet georganiseerde jeugd.

De belangrijkste taken van de Jeugdraad zijn het organiseren van inspraak en het verlenen van advies. Daarnaast organiseert de Jeugdraad volgens de wensen van de jongeren een aantal activiteiten. Deze zijn bedoeld om jongeren dichter bij elkaar te brengen. Zo is er dit jaar een informatieve avond en houden we ook een Roefeldag. Omdat de meeste leden van de Jeugdraad niet zoveel extra tijd overhouden om deze activiteiten te organiseren, zorgt het Dagelijks Bestuur voornamelijk voor de praktische uitwerking. Dit Dagelijks Bestuur staat ook in voor de administratieve opvolging en de ondersteuning van de algemene vergadering van de Jeugdraad.

bezoekers