boogl
Seminars

Op aanvraag zijn wij beschikbaar voor het geven van stages in Hoshinkido en zelfverdediging.
Voor inlichtingen gelieve Marc Noë te contacteren via e-mail: hoshinkido.belgium@telenet.be of
Tel.: 0477-43 39 09