Marc NoŽ

Beschrijving: Beschrijving: marc

5e DAN
International Hoshinkido Federation
5th DAN Korea Moo Moo Kwan Hapkido Association Belgian Represantative International Hoshinkido Federation

  5e DAN
World Kido Federation / Hanminjok Hapkido Association
   
 

   
World Head of Family Sokeship Council - International hall of fame - Orlando, Florida, USA:
Belgisch Nationaal instructeur van het jaar 2005 - Hoshinkido

 

Back