Foto synthese
Alle planten, van de allerkleinste plant tot de grootste boom hebben het pygment chlorofyl. Dit pygment geeft hun hun groene kleur en is van zeer groot belang voor de fotosynthese. Fotosynthese is het proces waarbij de planten hun eigen voedsel maken aan de hand van zonneënergie.
Bij sommige planten overheersen andere pygmenten waardoor zij een andere kleur hebben. In ieder geval zijn de bladeren gespecialiseerd in de fotosynthese en daarom heel rijk aan chlorofyl. Via de fotosynthese wordt het water in de plant gesplitst in zuurstof en waterstof. De zuurstof wordt weer afgegeven aan de atmosfeer. Uit de waterstof wordt via een chemische reaktie kooldioxide omgezet in suikers.
Dit voedsel wordt dan vervoerd naar de andere delen van de plant, meerbepaald de wortels en de top van de scheuten. De wortels zorgen voor de watertoevoer in de bladeren.
Terug naar Homepage