Terminologie
Een plant wordt inheems genoemd als hij spontaan verschijnt op een bepaalde plaats, of anders gezegd, als een plant ergens groeit zonder dat de mens daarvoor verantwoordelijk was. Het begrip inheems is natuurlijk plaatsgebonden. Een plant is enkel inheems in het land of streek waar hij spontaan is gaan groeien.
Overblijvende planten zijn planten die elk jaar opnieuw verschijnen vanuit een wortelstok of bloembol.
een tweejarige plant. Dat wil zeggen dat het leven van de plant zich over twee jaren voltooid. Tweejarige planten bloeien pas in het tweede levensjaar.
Dat wil zeggen dat de planten er anders uitzien afhankelijk van hun standplaats.

Botanisch betekent dat de plant van nature uit groeit, dat het geen kruising betreft van verschillende soorten. De verschillende variëteiten worden ook bij de botanische soorten gerekend vermits dit van nature uit gebeurt.
Hybride betekent dat het een resultaat betreft van een kruising tussen twee verschillende soorten.
Eigenlijk zijn planten, bomen en struiken hetzelfde. Het enige verschil is de houtvorming bij de plant. De houtige planten noemen wij bomen en struiken. De niet-houtige planten zij alle overigen.

Planten hebben een zodanige vorm dat ze een maximum aan zonlicht kunnen opvangen. Buiten het opnemen van water hebben de wortels nog een andere funktie, namelijk het ondersteunen van de planten. Hoe groter de wortels, hoe groter de plant kan worden. De grootte van de wortels wordt dikwijls bepaald door de grondvasteid. In bergachtige gebieden waar de wortels niet heel diep kunnen groeien, zijn de bomen dan ook dikwijls kleiner.
Inheems
Overblijvend
Tweejarig
Ecotype
Botanisch
Hybride
Boom-plant-struik
Terug naar Homepage