De planten die hier worden besproken zijn te zien in de video
"Het rijk der planten" deel 1: Inleiding tot de planten.
Met de lijst aan de linkerzijde kan je de planten bekijken volgens volgorde van verschijnen in de film.
Voor de alfabetische volgorde,
Terug naar Home page
Bosanemoon
Witte klaverzuring
Gele Narcis
Paardebloem
Klein hoefblad
Amandelwolfsmelk
Smalle weegbree
Kale jonker
Rode klaver
Madeliefje
Grootbloemige muur
Kleine Maagdenpalm
Sneeuwklokje
Rhododendron
Lelietje-van-dalen
Gewone ereprijs
Lijsterbes
Brem
Bosbes
Kruisbes
Vingerhoedskruid
Leeuwenbek
Lupine
Gele lis
Eéndagsbloem
Moederkruid
Dagkoekoeksbloem
Robertskruid
Wederik
Lavendel
Hertshooi
Klaproos
Margriet
Duizendschoon
Chinese anjer
Klimop
Bosrank
Ezelsoor
Kamperfoelie
Hartlelie
Klokjesbloem