Genteleroute

De Genteleroute

De Gentele of Blankenbergse Dijk is de vertrekbasis voor de kennismaking met het polderlandschap ten zuidwesten van Blankenberge. Het ganse gebied dat tegen deze oude dijk aanleunt, heeft zijn typisch landelijk karakter behouden en nodigt dan ook uit tot verdere ontdekking. De uitgestippelde fietsroute is 33 km lang en volledig bewegwijzerd.
De Gentele is de naam van de dijk die de kustbewoners in de eerste helft van de 11de eeuw hebben aangelegd om de overstromingen vanuit het Zwin in westelijke richting te beperken.
De Genteleroute loopt via de polderdorpen Zuienkerke, Meetkerke, Houtave en Nieuwmunster. Het uitzicht van een dijk heeft de Gentele niet meer, vermits hij in latere eeuwen werd afgegraven, maar de vroegere dijkbasis is praktisch over de gehele lengte nog zichtbaar, nl. de weg met het smal perceel ernaast.

bron : Blankenberge