Les 1

EUROCONVERT

Met deze werkbladfunctie kunt u een waarde omrekenen naar euro's, euro's omrekenen naar valuta's van andere eurolidstaten of een valuta van een eurolidstaat omrekenen naar een valuta van een andere eurolidstaat, waarbij de euro als tussenvaluta wordt gebruikt (driehoeksconversie). Deze functie kan worden toegepast op alle valuta's van EU-landen die de euro hebben ingevoerd. Bij deze functie worden de omrekeningskoersen gebruikt die door de EU zijn vastgesteld.

Syntaxis

EUROCONVERT(getal,bron,doel,nauwkeurig,aantal_decimalen)

Getal   is de valutawaarde die u wilt omrekenen of een verwijzing naar de cel die deze waarde bevat.

Bron   is een tekenreeks van drie letters of een verwijzing naar de cel die deze tekenreeks bevat. Deze tekenreeks is de ISO-code voor de bronvaluta. Voor de functie EUROCONVERT zijn de volgende valutacodes beschikbaar:

Land Nationale munteenheid ISO-code
België frank BEF
Luxemburg frank LUF
Duitsland mark DEM
Spanje peseta ESP
Frankrijk frank FRF
Ierland pond IEP
Italië lire ITL
Nederland gulden NLG
Oostenrijk schilling ATS
Portugal escudo PTE
Finland mark FIM
Euro-lidstaten euro EUR


De volgende landen voeren de euro wellicht in de toekomst alsnog in. In dat geval zal Microsoft updates voor de functie EUROCONVERT beschikbaar stellen. Informatie over valuta's van nieuwe eurolidstaten of over updates voor de functie EUROCONVERT vindt u op de Microsoft-eurowebsite.

Land Nationale munteenheid ISO-code
Denemarken kroon DKK
Griekenland drachme GRD
Zweden kroon SEK
Verenigd Koninkrijk pond GBP

Doel   is een tekenreeks van drie letters of een verwijzing naar de cel die deze tekenreeks bevat. Deze tekenreeks is de ISO-code van de valuta waarnaar u het getal wilt omrekenen (doelvaluta). IDe ISO-codes vindt u hierboven bij de beschrijving van 'bron'.

Nauwkeurig   is een logische waarde (WAAR of ONWAAR) of een expressie die resulteert in een logische waarde. Door middel van deze waarde kunt u aangeven hoe het resultaat moet worden afgerond.

Waarde Verwerkingswijze
ONWAAR De valutaspecifieke afrondingsregels worden toegepast (zie de tabel hieronder). Excel gebruikt de rekenprecisie voor het berekenen en de weergaveprecisie voor de weergave van het resultaat. ONWAAR is de standaardwaarde als het argument 'nauwkeurig' wordt weggelaten.
WAAR De valutaspecifieke afrondingsregels worden niet toegepast. In plaats daarvan wordt de omrekeningsfactor met zes significante cijfers toepast, zonder afronding van het resultaat.

De volgende tabel bevat een overzicht van de valutaspecifieke afrondingsregels. Met behulp van deze tabel kunt u nagaan hoeveel decimalen Excel gebruikt bij het omrekenen van een valuta en bij het weergeven van het resultaat van die omrekening.

ISO-code Rekenprecisie Weergaveprecisie
BEF 0 0
LUF 0 0
DEM 2 2
ESP 0 0
FRF 2 2
IEP 2 2
ITL 0 0
NLG 2 2
ATS 2 2
PTE 1 2
FIM 2 2
EUR 2 2

Aantal_decimalen   is een geheel getal groter dan of gelijk aan 3. Met dit getal kunt u het aantal significante cijfers opgeven dat, bij omrekeningen tussen twee valuta's van eurolidstaten, voor de tussenliggende eurowaarde moet worden gebruikt. Als u dit argument weglaat, wordt de tussenliggende eurowaarde niet afgerond. Als u dit argument gebruikt voor de omrekening van een valuta van een eurolidstaat naar euro's, berekent Excel de tussenliggende eurowaarde. Vervolgens kunt u deze eurowaarde desgewenst weer omrekenen naar de valuta van een andere eurolidstaat.

Aanvullende informatie

Voorbeelden

In de voorbeelden wordt uitgegaan van de volgende omrekeningskoersen: 1 euro = 6,55957 Franse frank en 1,95583 Duitse mark. Bij de functie EUROCONVERT worden de huidige koersen gebruikt zoals deze door de EU zijn vastgesteld. Als de koersen veranderen, zal Microsoft updates voor de functie EUROCONVERT beschikbaar stellen. In EU-publicaties over de euro vindt u nadere informatie over de van kracht zijnde regels en koersen. Als u wilt weten hoe u in het bezit kunt komen van deze publicaties of van updates voor de functie EUROCONVERT, kunt u de Microsoft Office-eurowebsite raadplegen.

In de volgende voorbeelden wordt steeds de resultaatwaarde weergegeven zoals die in de cel wordt opgeslagen, dus niet de opgemaakte waarde.

EUROCONVERT(1,20,"DEM","EUR") is gelijk aan 0,61 euro. Omdat de argumenten 'nauwkeurig' en 'aantal_decimalen' niet zijn opgegeven, wordt voor het resultaat de rekenprecisie van de euro gebruikt (met 2 decimalen).

EUROCONVERT(1,"FRF","EUR",WAAR,3) is gelijk aan 0,152 euro. Als bij het omrekenen naar euro's het argument 'nauwkeurig' WAAR is, krijgt het resultaat de precisie die als 'aantal_decmalen' is opgegeven.

EUROCONVERT(1,"FRF","EUR",ONWAAR,3) is gelijk aan 0,15 euro. Als bij het omrekenen naar euro's het argument 'nauwkeurig' ONWAAR is, wordt voor het resultaat de rekenprecisie van de euro gebruikt (met 2 decimalen).

EUROCONVERT(1,"FRF","DEM",WAAR,3) is gelijk aan 0,29728616 DM. Omdat voor 'aantal_decimalen' 3 is opgegeven, wordt de tussenliggende eurowaarde afgerond op drie decimalen. Het argument 'nauwkeurig' is WAAR, zodat de resultaatwaarde in Duitse marken met alle significante cijfers wordt opgeslagen.

EUROCONVERT(1,"FRF","DEM",ONWAAR,3) is gelijk aan 0,30 DM. Omdat voor 'aantal_decimalen' 3 is opgegeven, wordt de tussenliggende eurowaarde afgerond op drie decimalen. Het argument 'nauwkeurig' is ONWAAR, zodat de resultaatwaarde in Duitse marken wordt afgerond volgens de rekenprecisie van de Duitse mark (met 2 decimalen).

SOM.ALS

Telt cellen op die voldoen aan een bepaald criterium.

Syntaxis

SOM.ALS(bereik;criterium;optelbereik)

bereik   is het bereik van cellen dat u wilt evalueren.

criterium   is het criterium in de vorm van een getal, expressie of tekst waarmee u opgeeft welke cellen u wilt optellen. criterium kan bijvoorbeeld worden weergegeven als 32, "32", ">32", "appels".

optelbereik   zijn de feitelijke cellen die moeten worden opgeteld. De cellen in optelbereik worden alleen opgeteld als de corresponderende cellen in bereik aan de criteria voldoen. Als u optelbereik weglaat, worden de cellen in bereik opgeteld.

Aanvullende informatie

Microsoft Excel kent nog meer functies die kunnen worden gebruikt om uw gegevens te analyseren op basis van een voorwaarde. Als u bijvoorbeeld het aantal malen wilt tellen dat een tekenreeks of een getal in een cellenbereik voorkomt, gebruikt u de functie AANTAL.ALS. Als u een formule wilt laten resulteren in een van twee mogelijke waarden op basis van een voorwaarde, zoals een bonus op basis van een bepaald bedrag aan verkopen, gebruikt u de werkbladfunctie ALS.

Voorbeeld

Stel dat A1:A4 respectievelijk de volgende verkoopprijzen bevat voor vier huizen: € 100.000, € 200.000, € 300.000, € 400.000. B1:B4 bevat het makelaarscourtage voor elk van de vier huizen: € 7.000, € 14.000, € 21.000, € 28.000. In dat geval geldt het volgende:

SOM.ALS(A1:A4;">160000";B1:B4) resulteert in € 63.000