Het was met een lumineus idee en een scherpe zeis dat Piet De Dood leven blies in Grim Interim. Ergens in nergens bewaakte Piet De Dood zoals zovelen het pad dat leven en dood verbond. Wijl talloze uren gesleten hebben met het spelen van het duistere Diablo II was er één moment zo helder dat Piet De Dood inspireerde. Hij droomde van een toekomst waar hij erkend is als “de man met de zeis”. Amper 20 jaar en zonder vrees verdiepte Piet zich in zijn queeste. Aan de Hogeschool Plantijn te Antwerpen ontplooide hij zijn cognitief talent. Hij bracht er eindeloos lange dagen door. Hij leerde over communicatie en reclame.
De vergane glorie van Lier, de Pallieterhal, was het geliefkoosde oord waar Piet De Dood met z’n vrienden basket speelde.
   
   
 
In tegenstelling tot andere helden had Piet De Dood geen overvolle schatkist in de kerker van een massief kasteel begraven. In het weekend zag Piet De Dood zich genoodzaakt om bij te klussen. Hij schonk geestrijke dranken uit voor de loge. Na enige tijd beschikte Piet De Dood over alle elementen om de uitdaging aan te gaan. Hij specialiseerde zich in een weinig ontgonnen sector. De man met de zeis werd de stichter van Grim Interim.