J.J. Poortman

Werk

Johannes Jacobus Poortman

Leven: 1896-1970

Bibliografie

Tweeërlei subjectiviteit, *
J.J. Poortman,
Haarlem, Tjeenk Willink, 1929
555 pagina's

De noodzaak der eenzijdigheid,
Assen, 1936
Over eenige min of meer occulte motieven in de wereldliteratuur,
Assen 1937
Drie Vorträge über Philosophie und Parapsychologie,
Leiden 1939
Van trouw en ontrouw, trouwen en vertrouwen,
Assen 1939
Het hegemonikon en zijn aandacht van den tweeden graad,
Assen, 1939
Variaties op één of meer themata,
Sijthoff, 1947, Leiden
Repertorium der Nederlandse wijsbegeerte, *
J.J. Poortman
Wereldbibliotheek N.V., 1948 , Amsterdam/Antwerpen

Supplement I,*
J.J. Poortman
Wereldbibliotheek N.V., 1958 Supplement, Amsterdam/Antwerpen

Repertorium on-line (Koninklijke Bilbiotheek Den Haag)

Enkele beschouwingen over theosofie en Christendom, Amsterdam 1949
Raakvlakken tussen Oosterse en Westerse Filosofie, *
Van Gorcum
Indeterminisma of determinisme, *
Van Gorcum & Comp, Assen 1949
Ochêma, *
Van Gorcum & Comp, Assen 1954

De grondparadox en andere voordrachten en essays *
J.J. Poortman,
Assen, Van Gorcum, 1961
366 pagina's

De twee Sófia's of de verhouding van theosofie en wijsbegeerte, *
Uitgeverij der theosofische vereniging, Amsterdam 1962
Immanuel Kant en de parapsychologie, *
J.J. Poortman,
Uitgeverij der theosofische vereniging, Amsterdam, 1963
Spinoza, Louis Hoyak en het Hylisch Pluralisme, *
J.J. Poortman,
Uitgeverij der theosofische vereniging, Amsterdam 1967
Vehicles of consciousness I,
The concept of Hylic Pluralism (vertaling OCHÊMA)
J.J. Poortman
Utrecht 1978
Engelstalig
Vehicles of consciousness II,
The concept of Hylic Pluralism (vertaling OCHÊMA)
J.J. Poortman
Utrecht 1978
Engelstalig
Vehicles of consciousness III,
The concept of Hylic Pluralism (vertaling OCHÊMA)
J.J. Poortman
Utrecht 1978
Engelstalig
Vehicles of consciousness IV,
The concept of Hylic Pluralism (vertaling OCHÊMA)
J.J. Poortman
Utrecht 1978
Engelstalig

Nota: De blauw gekleurde titels zijn reeds in het bezit van onze vereniging.
Nota: De rood gekleurde titels zijn reeds in het bezit van de internationale vereniging voor de Studie van het Hylisch Pluralisme
De titels met **, zijn in het bezit van beide verenigingen

Interessante links

Repertorium der Nederlandse wijsbegeerte on-line
(Koninklijke Bilbiotheek Den Haag)
Handige zoekmachine om binnen het werk van Poortman dingen op te zoeken
 

 

Home ] Up ] Ralph Abraham ] Christopher Alexander ] Hans Andeweg ] Ron Atkin ] Prof. A. Bain ] Sylvain Bélanger ] Annie Besant ] David Bohm ] Joachim-Ernst Berendt ] F. Bezemer ] Giuseppe Calligaris ] Ernst Chladni ] K.C. Cole ] Mario Corradini ] Paul Davis ] Louis de Broglie ] Albert de Rochas ] P. De Nobel ] Prof. J.H. Dubbink ] Jean Dubost ] Matthew Fox ] R. Buckminster Fuller ] Johann Gottlieb Fichte ] Craig J. Hogan ] Louis Hoyack ] Hans Jenny ] C.G. Jung ] John Keely ] Kirlian ] Prof. P. Krishna ] J. Krishnamurti ] Lili Kolisko ] Georg Lasson ] Ch. W. Leadbeater ] Francis Lefebure ] Dr. Albert Leprince ] Terence McKenna ] Guy Manners ] Emoto Masaru ] L.F.C. Mees ] Hiroshi Motoyama ] Arthur W. Osborn ] Ehrenfried Pfeiffer ] [ J.J. Poortman ] James Randy ] Wilhelm Reich ] Walter Russell ] Theodor Schwenk ] J. Schootemeijer ] Rupert Sheldrake ] Rudolf Steiner ] Michael Talbot ] Joel Sternheimer ] A. Tanon ] Nikola Tesla ] Dr. H. Van Den Sype ] Prof. Ch.H. van Os ] Fred Alan Wolf ] Joseph Wylder ] Wim Zitman ]