R. Buckminster Fuller

Werk

R. Buckminster Fuller (1895-1983) is wellicht een van de meer veelzijdige mensen geweest die onze planeet heeft bevolkt tijdens de 20ste eeuw. Reeds vroeg in zijn leven nam hij het vaste besluit om zijn intellect en wetenschappelijke inzichten in te zetten ten voordele van de medemens. 

Tot aan zijn dood, in 1983, heeft hij zich dan ook onvermoeibaar ingezet om zijn idealen te realiseren. Hij had de vaste overtuiging dat een aanvaardbare levensstandaard binnen het bereik ligt van iedere mens. Dit dankzij de juiste toepassing van nieuwe technologieën die hij baseerde op onderliggende organisatieprincipes die ook terug te vinden zijn in de natuur. 

Van al zijn uitvindingen is de geodetische constructie wellicht de meest bekende en tot de verbeelding sprekende. Deze constructie, die sterker wordt in functie van de grootte, werd o.m. tentoongesteld tijdens de Wereldexpo te Montreal, Canada in 1967. Ze kende in de decennia daarna zowel burgerlijke, militaire als wetenschappelijke toepassingen. Nu zouden er zo'n 300.000 koepels staan over de hele wereld.

Activiteiten

Op 17 december 2003 geeft Open Paradigma een lezing rond Buckminster Fuller.
Het werk van Buchminster Fuller kwam aan bod in de cursus 'Een muzikale Wetenschap'.

Bibliografie

Nederlandse TitelOorspronkelijke Engelse Titel

Ruimteschip Aarde, *
een blauwdruk om te overleven
R. Buckminster Fuller
Van Boekhoven - Bosch, 1975, Utrecht
ISBN: 90 6019 347 4

Operating manual for spaceship Earth
R. Buckminster Fuller
Southern Illinios University Press, 1969, USA

Online beschikbaar:  http://www.bfi.org/operating_manual.htm

Onderwijs en Programmering, *
Over het vrijmaken van de wetenschapper
R. Buckminster Fuller
Van Boekhoven - Bosch, 1976, Utrecht
ISBN: 90 6019 404 7

Education Automation,
Freeing the scolar to return to his Studies
R. Buckminster Fuller
Doubleday &Cy. Inc., 1962, New York

Online beschikbaar:  http://www.bfi.org/education_automation.htm

 

Crunch of Giants,
R. Buckminster Fuller

online beschikbaar: http://www.bfi.org/grunch_of_giants.htm

 

Critical Path,
R. Buckminster Fuller

 

Cosmography - A Posthumous Scenario for the Future of Humanity,
R. Buckminster Fuller
Edited by Adjuvant Kiyoshi Kuromiya

 

And It Came To Pass - Not To Stay,
R. Buckminster Fuller

 

4D Timelock
R. Buckminster Fuller
1938

Het volledige transcript van R. Buckminster Fuller's 42 uren lezing
Online beschikbaar [engelstalig]:  http://www.bfi.org/everything_i_know.htm

World Design Science Decade Documents: Inventory of World Resources, Human Trends and Needs,
R. Buckminster Fuller

Beschikbaar als pdf: http://www.bfi.org/worlddesign/index.htm

Gerelateerde onderwerpen

Gerelateerde personen

Gerelateerde links

Buckminster Fuller Institute

Home ] Up ] Ralph Abraham ] Christopher Alexander ] Hans Andeweg ] Ron Atkin ] Prof. A. Bain ] Sylvain Bélanger ] Annie Besant ] David Bohm ] Joachim-Ernst Berendt ] F. Bezemer ] Giuseppe Calligaris ] Ernst Chladni ] K.C. Cole ] Mario Corradini ] Paul Davis ] Louis de Broglie ] Albert de Rochas ] P. De Nobel ] Prof. J.H. Dubbink ] Jean Dubost ] Matthew Fox ] [ R. Buckminster Fuller ] Johann Gottlieb Fichte ] Craig J. Hogan ] Louis Hoyack ] Hans Jenny ] C.G. Jung ] John Keely ] Kirlian ] Prof. P. Krishna ] J. Krishnamurti ] Lili Kolisko ] Georg Lasson ] Ch. W. Leadbeater ] Francis Lefebure ] Dr. Albert Leprince ] Terence McKenna ] Guy Manners ] Emoto Masaru ] L.F.C. Mees ] Hiroshi Motoyama ] Arthur W. Osborn ] Ehrenfried Pfeiffer ] J.J. Poortman ] James Randy ] Wilhelm Reich ] Walter Russell ] Theodor Schwenk ] J. Schootemeijer ] Rupert Sheldrake ] Rudolf Steiner ] Michael Talbot ] Joel Sternheimer ] A. Tanon ] Nikola Tesla ] Dr. H. Van Den Sype ] Prof. Ch.H. van Os ] Fred Alan Wolf ] Joseph Wylder ] Wim Zitman ]