Wetenschap en Spiritualiteit

Omschrijving

De relatie tussen Wetenschap en Spiritualiteit wordt vaak aanzien als iets onverenigbaars. Mensen als Krishnamurti en Rupert Sheldrake bieden echter vanuit hun eigen benadering een zienswijze aan om beide toch te verenigen.

Door de huidige vooruitgang van de wetenschap blijkt deze wetenschappelijke kennis de mensheid te domineren. De meeste religies, zeker in de meest technologisch ontwikkelde landen, verliezen hun aantrekkingskracht. Het is zelfs zover gekomen dat de technologische vooruitgang alle normen en waarden begint te ondergraven.

Wat zijn de oorzaken van deze technologische dominatie?
Welke gevaren schuilen erachter?
Hoe komt het dat de religies verdeeld zijn?
Is de wetenschap op zich wel zo juist, en wat is wetenschappelijke juistheid eigenlijk?
Kan wetenschap zonder spiritualiteit of omgekeerd?
Waar bevinden zich raakvlakken tussen deze twee schijnbaar afgezonderde werelden?

Op al deze vragen kan een antwoord gezocht worden binnen het Hylisch Pluralisme.

Activiteiten

Op 21 mei 2003 ontving Open Paradigma Prof. P. Krishna uit India, voor een voordracht omtrend "Science and Spirituality".  Een samenvatting van dit uitermate boeiend relaas  is hier te consulteren.

De wisselwerking van wetenschap en spirituatiteit kwam reeds aan bod in het voorjaar 2002 tijdens de workshop rond Sheldrake waar een aantal stelling uit Sheldrak's boek 'Wetenschap en spiritualiteit' werden naar voor gebracht. 

Gerelateerde sub-pagina's

Samenvatting van de lezing door Prof. P. Krishna. op 21 mei 2003 voor Open Paradigma.

Interessante boeken

Wetenschap en spiritualiteit, *
Rupert Sheldrake en Matthew Fox
Kosmos-Z&K uitgevers, 1997, Utrecht/Antwerpen
ISBN: 90 215 9268 1

Gerelateerde personen

Prof. P Krishna
Rupert Sheldrake
Matthew Fox

Gerelateerde onderwerpen

Interessante links

Home ] Up ] Acupunctuur ] Anthroposophie ] Astrologie ] Aura ] Biodynamische Landbouw ] Chakra's ] Chaos ] Egregoren ] De esoterische mens ] Fosfenen ] Homeopathie ] Intu´tieve verbeelding ] Kirlian Fotografie ] De kracht van klanken ] Klankfiguren ] Klanktherapie ] Chromatherapie ] Lithotheraphie ] Mantra's ] Meditatie ] Morfische Resonantie ] Morfische Velden ] Morfogenetische Velden ] Muziektherapie ] Vierde Dimensie ] De kracht van Water ] [ Wetenschap en Spiritualiteit ]