Morfische Velden

Omschrijving

Morfische velden zijn vormbepalende velden. (Morfologie: De leer van vorm en opbouw van de organismen) Deze velden werden vooral door Rupert Sheldrake in de belangstelling gebracht. Deze velden worden als niet-energetische velden gedefineerd. Ze zijn in staat om de kansstructuren binnen de wetenschap te be´nvloeden, om zo de uiteindelijke vorm te realiseren. Het veld wordt gevoed door alle realisaties van de uiteindelijke vorm. Zowel de bestaande vormen als de vormen die in het verleden hebben bestaan, dragen actief bij tot de kracht van het veld.

De morfische velden kunnen op gedeelt worden in twee grote groepen:
De morfogenetische velden, die voor de vormbepaling tijdens de groei van toepassing zijn ( bv. hoe door celdeling van ÚÚn cel een volwaardig organisme kan ontstaan). (Morfogenese: De leer van het onstaan van vormen van lichamen in de natuur)
De motorische velden, zijn eerder de velden die de dynamische vormveranderingen beheersen. Dit omvat zowel de onbewuste handelingen (bv. ademhaling ), als specieke reacties op bepaalde prikkels (b. reflexen), als (aan)geleerde reacties op bepaalde toestanden.

Meer over morfische en morfogenetische velden, hun werking en hun invloedsfeer, kan je te weten komen in de werkgroep rond het werk van Rupert Sheldrake.

Interessante boeken

Zie Sheldrake pagina

Gerelateerde personen

Rupert Sheldrake
Matthew Fow

Gerelateerde onderwerpen

Morfische resonantie
Morfogenetische velden
Motorische velden

Interessante links

Zie Sheldrake pagina

Home ] Up ] Acupunctuur ] Anthroposophie ] Astrologie ] Aura ] Biodynamische Landbouw ] Chakra's ] Chaos ] Egregoren ] De esoterische mens ] Fosfenen ] Homeopathie ] Intu´tieve verbeelding ] Kirlian Fotografie ] De kracht van klanken ] Klankfiguren ] Klanktherapie ] Chromatherapie ] Lithotheraphie ] Mantra's ] Meditatie ] Morfische Resonantie ] [ Morfische Velden ] Morfogenetische Velden ] Muziektherapie ] Vierde Dimensie ] De kracht van Water ] Wetenschap en Spiritualiteit ]